Nieuws

Analyse: Onderschat problemen China niet

De Chinese economie groeide sinds 30 jaar niet zo traag. Dat heeft te maken met Trump, maar ook Xi helpt niet mee.

De meeste Westerse landen zouden natuurlijk in hun handen klappen als ze even hard zouden groeien als China. Toch is een economische groei van 6,4%, die China in het laatste kwartaal van 2018 liet zien, de laagste in de afgelopen dertig jaar.

Die +6,4% baart om verschillende redenen zorgen. De officiële cijfers moeten immers met een korrel zout worden genomen.

Het magazine Moneyweek citeert een trits economen die allen denken dat de werkelijke groei beduidend lager is dan wat de officiële statitieken zeggen. Volgens Capital Economics bijvoorbeeld bedraagt de werkelijke Chinese groei niet meer dan 5,3%.

Terugkeer groei

De groeivertraging komt niet als een verrassing. Apple verraste begin dit jaar met een winstwaarschuwing die volgens het bedrijf vooral werd veroorzaakt door problemen in de Chinese markt. Concurrent Samsung liet vergelijkbare geluiden horen.

Volgens veel analisten is het allemaal een gevolg van de handelsoorlog die tussen de Verenigde Staten en China woedt. Met die handelsoorlog lijkt het de goede kant op te gaan.

In de afgelopen weken zijn er steeds meer geluiden dat er een nieuw handelsakkoord gloort tussen de twee landen. In combinatie met een nieuw Chinees stimuleringsbeleid zou dit betekenen dat de aloude Chinese groei weer terugkeert.

Afleidingsmanouvres

Dat is allemaal wat optimistisch. Hoewel zowel de Verenigde Staten als China baat lijken te hebben bij een nieuw akkoord, kan er zomaar een kink in de kabel komen. Zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump meer problemen aan zijn hoofd dan de handelsonenigheid met China.

Het kan zomaar in het belang van Trump zijn om de media-aandacht voor de huidige shut down om te leiden naar het handelsdispuut met China. In dat geval is een akkoord ver weg.

De Chinese problemen zijn echter ook serieuzer dan alleen maar het handelsconflict met de VS. Volgens Diana Choyleva van Enodo Economics, een van de meest gezaghebbende Westerse economen als het gaat om China, is de handelsoorlog slechts een tip van de ijsberg. Ook technogisch en militair zijn er toenemende wrijvingen tussen China en het westen.

Xi helpt niet mee

Dan is er nog de positie van Xi Jinping. Twee jaar geleden werd de Chinese president in Davos nog gelauwerd als de redder van de globalisering. Dat was op zijn zachtst gezegd kortzichtig. In eigen land trekt Xi Jinping steeds meer de teugels aan.

Hij ziet de opkomst van kleine en middelgrote bedrijven, en die van een rijker wordende middenklasse, als een serieuze bedreiging voor het eenpartijstelsel en de dominante rol van de overheid.

Toen de Chinese economische groei na het uitbreken van de kredietcrisis in 2009 in gevaar kwam, zorgde China met een enorm stimuleringsbeleid ervoor dat de eigen economie, en in zekere zin ook die in de rest van de wereld, werd vlot getrokken.

Niet zo open

Van een vergelijkbaar stimuleringsbeleid kan nu geen sprake zijn, al was het maar omdat Xi Jinping de overdadige consumptie in het land juist de kop wil indrukken.

Waar zijn belangrijke voorganger Deng Xiaoping een voorstander was van het opener maken van de economie laat Xi Jinping niet of nauwelijks concurrerende staatsbedrijven juist groeien.

Dat belooft allemaal weinig goeds voor de economische groei in de verdere toekomst.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen