Nieuws

Shutdown gaat nu pas echt pijn doen

De Amerikaanse shutdown zorgt voor persoonlijk leed, maar de economie als geheel heeft er nog amper onder te lijden. Maar hoe langer de shutdown duurt, hoe groter de kans op een recessie.

Ontzettend vervelend voor de pakweg 800.000 ambtenaren die geen loon krijgen door de government shutdown. En voor de vier miljoen werknemers in de private sector afhankelijk van overheidsopdrachten. Toch lijkt het voor de Amerikaanse economie allemaal nog niet zo dramatisch.

Dat was tot nu toe een beetje het beeld over het bevriezen van de overheidsbegroting, die het gevolg is van een ordinaire ruzie tussen Trump en het Congres over de ruim vijf miljard dollar die nodig is voor de versterking van de grens met Mexico.

Groei even onder 2%

Volgens een Bloomberg-enquête gaan economen er gemiddeld nog altijd vanuit dat de economische groei in het eerste kwartaal niet veel verder zal terugzakken dan tot even onder 2%.

Niet meer, maar ook niet minder. Slechts de helft van de ondervraagde analisten denkt bovendien dat het bevriezen van de overheidsuitgaven het gevaar op een recessie verhoogt.

Niks aan de hand dus? Nee dat is voorbarig, schrijven Bloomberg, en ook de New York Times. Hun conclusie hoe langer de shutdown duurt, des te groter de schade.

Vertrouwen verdwijnt

Volgens de NYT is het grote probleem dat de shutdown niet alleen direct betroffen werknemers treft. Het hele onder Trump opgebouwde vertrouwen krijgt een tik. Consumenten stellen uitgaven uit, producenten hun investeringen, beleggers verkopen hun aandelen en makelaars hebben minder werk.

"Als de shutdown het hele eerste kwartaal aanhoudt, zal dat kostbaar worden voor de groei," zegt Ryan Sweet, hoofd monetair-beleidsonderzoek bij Moody's Analytics.

"Hoewel het de economische groei waarschijnlijk niet helemaal zal wegvagen in 2019 zal het wel blijvende gevolgen hebben voor het ondernemersvertrouwen, het consumentenvertrouwen en het vertrouwen van beleggers.”

1% minder groei

Dat gevaar ziet ook de Fed. De president van de centrale bank van New York, John Williams, zei vorige week vrijdag dat de groei in het eerste kwartaal zomaar 50 tot 100 basispunten lager uit kan komen als de shutdown lang aanhoudt.

Het goede nieuws is wel dat de groei in het tweede kwartaal weer kan opveren als overheidsbeambten alsnog uitbetaald krijgen. Of dat op tijd is om het vertrouwen te herstellen, is echter een tweede.

25% recessiekans

Chef-econoom Torsten Slok van Deutsche Bank denkt dat een recessie (twee opvolgende kwartalen met negatieve groei) veel dichterbij is dan mensen denken.

“Je ziet de onzekerheid bij wijze van spreken groeien en hoe meer verhalen er in de wereld komen over leed bij mens en bedrijf, des te groter worden de zorgen. Dus ja, als de shutdown niet snel van tafel gaat, kan dat zeker een recessie veroorzaken.”

Uit een andere analyse van Bloomberg blijkt dat inmiddels 25% van de economen het eens zijn met Slok. Een kwart van het analistengilde gaat uit van een recessie binnen twaalf maanden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen