Nieuws

Vanaf 2014 levert ESG-integratie al koerswinst op

Het jaar 2014 was een kantelpunt in de geschiedenis van duurzaam beleggen. Vanaf dat jaar leveren ESG-beleggingen volgens het Franse Amundi extra rendement op.

Een duurzame belegger leverde in de periode 2010-2013 rendement in, maar tussen 2014 en 2017 boekten ESG-beleggingen juist extra winst. Dat blijkt uit onderzoek van Amundi.

De vermogensbeheerder onderzocht de impact ESG-criteria op portfolioprestaties. Het doel van het onderzoek was om te bepalen hoe die de beleggingsprestaties beïnvloeden. Amundi gebruikte data over de periode 2010-2017 om de prestaties van 1700 bedrijven te analyseren.

Zo werd een portefeuille, die bestaat uit 20% aandelen met de hoogste ESG-scoren (Q1), vergeleken met een portefeuille die bestaat uit 20% aandelen met de laagste ESG-score (Q5).

Wat blijkt?

In de periode 2010-2013 leverde Q1 in Noord-Amerika een jaarrendement op van 14,6%, tegen 17,8% voor Q5. Voor de eurozone was dat respectievelijk 8,6% en 10%. Beleggen in de beste jongetjes van de klas ging dus ten koste van het rendement.

Maar in de periode 2014-2017 was het precies omgekeerd. In de VS leverde de Q1-portefeuille in deze periode een gemiddeld jaarrendement op van 13%, tegen 9,4% voor Q5.

In de eurozone was het verschil nog groter: 14,7% voor Q1 tegen 7,5% voor Q5. Ofwel, vanaf 2014 werden beleggers die kozen voor de best in class-aanpak op ESG-gebied stevig beloond.

Gelijk risico

Amundi concludeert dat ESG-criteria bij beleggingen weinig impact hebben op de risico’s, zoals volatiliteit en het verschil tussen pieken en dalen. Een opmerkelijke uitkomst, want ESG-beleggen zou juist de risico's moeten verkleinen, zo wordt steevast gezegd.

Maar dat is volgens Amundi dus niet het geval. De positieve impact van ESG op de portfolioprestaties wordt volgens Amundi vooral bepaald door de toenemende vraag van beleggers naar ESG-strategieën, waardoor tevens meer vraag ontstaat naar best-in-class-aandelen, hetgeen leidt tot hogere koersen.

"Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten." Van de drie ESG-pijlers presteerden milieu in Noord-Amerika en goed bestuur (governance) in de eurozone het sterkst. Vanaf 2015 begon ook de sociale factor aan een inhaalslag.

De studie toont verder aan dat de ESG-criteria niet van invloed zijn op alle aandelen, maar vooral de best en slechtst presterende aandelen op ESG-gebied in koersontwikkeling raken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie