Nieuws

Gaat EMD in de rebound?

Deze yields bieden langetermijnbeleggers een aantrekkelijk instapmoment voor obligaties uit de opkomende landen. De fundamentele kerncijfers blijven gunstig, aldus Federico Kaune, hoofd Emerging Markets Fixed Income bij UBS AM.

"Het lijdt geen twijfel dat de beleggers in schuld van de opkomende markten op korte tot middellange termijn tegenwind mogen verwachten. Het heterogene tempo van de wereldwijde groei, het krappere monetaire beleid en landspecifieke problemen zullen wellicht druk blijven uitoefenen op het beleggerssentiment."

"Toch menen wij dat een aantal negatieve factoren voor obligaties uit opkomende landen de komende maanden zal afnemen. Ondanks de negatieve berichtgeving blijven de fundamentele kerncijfers voor deze obligaties per saldo gunstig."

"De bedrijfsfundamentals wijzen op betere groeivooruitzichten op lange termijn. Voor langetermijnbeleggers lijken de huidige rendementen daarom een aantrekkelijk instappunt."

Negatieve factoren

De recente volatiliteit van de obligaties uit opkomende landen kan volgens Kaune door een aantal factoren worden verklaard:

  1. De vertragende en geografisch ongelijk verdeelde wereldwijde groei.
  2. De toenemende onzekerheid over de geopolitieke factoren en de handel.
  3. De zwakke beleidsreactie op de financiële druk in landen als Turkije en Argentinië.

Door de toegenomen volatiliteit van bedrijfsobligaties, staatsobligaties én valuta van opkomende markten in combinatie met beperkte liquiditeit en de aanhoudende kapitaaluitstromen uit de opkomende markten zijn obligaties van opkomende markten sterk in waarde gedaald.

Ook de nieuwe politieke werkelijkheid in Brazilië, de steeds sterkere Amerikaanse dollar, de dreiging van extra sancties tegen Rusland en de potentiële onteigeningen in Zuid-Afrika hebben het sentiment geen goed gedaan, aldus Kaune.

Groei China blijft op niveau

"Maar hoewel de wereldwijde groei vertraagd is, blijft de residuele groei boven de trend uitstijgen. Nu de groei buiten de VS stabiliseert, zal de bezorgdheid over de wereldwijde groei of de kracht van de Amerikaanse dollar volgens ons minder druk uitoefenen op de schuld van de opkomende markten."

China heeft inmiddels een aantal beleidsmaatregelen getroffen om de groeivertraging op te vangen, en wij verwachten dat het land in de toekomst betere economische cijfers zal kunnen voorleggen, denkt Kaune. De Chinese regering heeft nieuwe investeringen en hogere uitgaven aangekondigd die de groei van de vraag wellicht zullen stimuleren, weliswaar met het risico dat de reeds hoge schuldniveaus in China nog verder stijgen.

"De oplopende handelsspanningen tussen de VS en China werpen een schaduw op de economische vooruitzichten voor de opkomende markten. Maar het sentiment ten aanzien van het handelsbeleid is nu al extreem negatief. En hoewel het weinig waarschijnlijk lijkt dat het strijdlustige discours tussen de VS en China op korte termijn veel inschikkelijker zal worden, zijn wij van oordeel dat een groot deel van het slechte nieuws al in de prijzen is verrekend."

Hoewel de onduidelijkheid blijft bestaan – wordt het handelsconflict in 2019 bijgelegd, of krijgen we hetzelfde verhaal als in 2018? – zijn Kaune en zijn team van mening dat de risicobalans naar de positieve kant zal overhellen.

Selectiviteit is wel geboden

"Aan de aanbodzijde verwachten wij een beheersbare stijging van de netto uitgifte van bedrijfsobligaties. Het aanbod uit China ligt onder de verwachtingen en zal wellicht laag blijven, zolang de spanningen tussen de VS en China aanhouden."

Anderzijds is voorzichtigheid geboden in landen, zoals Turkije, waar wij een aanhoudende volatiliteit, een verdere vertraging van de economie en een blijvende druk op de financiële instellingen en de emittenten op de binnenlandse markt verwachten, aldus Kaune. 

"Op deze markten is selectiviteit de boodschap. De zwakkere economische activiteit en de nog steeds hoge schuldniveaus in China nopen tot voorzichtigheid. We blijven echter positief over systemisch belangrijke staatsbedrijven in China, vooral ondernemingen in de energiesector en financiële instellingen."

Kooplijstje

Op korte termijn zijn we voorzichtig, gaat Kaune verder, maar op lange termijn zien we opkomende marktenobligaties als een solide belegging. Wij behouden dan ook een blootstelling aan verscheidene hoogrentende landen.

"De berichtgeving is nog steeds bepalend voor de risicoappetijt voor de opkomende schuld. Wij blijven de handelsgeschillen en de importheffingen tussen de VS en China aandachtig volgen, evenals de aanhoudende stress in Argentinië na de noodlening van het IMF, de bijkomende sancties tegen Rusland, de beleidsreacties in Turkije en het beleid van de nieuwe regeringen in Mexico en Brazilië," aldus Kaune.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus