Nieuws

Goldman Sachs AM: Fed bepaalt beursjaar 2019

Goldman Sachs Asset Management is positief over aandelen in 2019. Vooral emerging markets kunnen uitblinken door een zich positief ontwikkelende wereldeconomie. GSAM vreest wel dat de Fed de rente te veel gaat verhogen.

Steeds meer grote effectenhuizen maken zich zorgen over de beleggingsvooruitzichten in 2019. Morgan Stanley, UBS en Bank of America zijn maar enkele van de namen die een lastig jaar voorspellen. Goldman Sachs Asset Management is wat dat betreft een stuk optimistischer.

Natuurlijk heeft ook de vermogensbeheertak van The Firm zo zijn zorgen over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en het hoge tempo van renteverhogingen in de VS, maar per saldo is Goldman Sachs AM in zijn 2019 Investment Outlook redelijk positief.

Emerging markets zijn favoriet

De absolute favoriet zijn aandelen uit opkomende markten die door de koerscorrecties in 2018 goedkoop geworden zijn. Hetzelfde geldt min of meer voor de Verenigde Staten. Verder kunnen grondstoffen in positieve zin verrassen. Europa wordt daarentegen gedowngrade.   

Er zijn volgens Goldman Sachs AM drie redenen waarom 2019 een beter jaar wordt dan 2018.

  1. Goldman Sachs AM is positief over de wereldeconomie en bedrijfswinsten. De groei in de VS zal in 2019 vermoedelijk afnemen, maar veel opkomende markteconomieën bevinden zich nog in een vroeg stadium van herstel. “Wij zijn daarom van mening dat de aanhoudende wereldwijde expansie de groei van bedrijfswinsten zal ondersteunen en de prestaties op het gebied van risicovolle activa zal ondersteunen."

  2. Beleggers gingen met hooggespannen verwachtingen 2018 in, te hoog achteraf. Voor 2019 ziet dat er anders uit. Veel economen en bedrijven hebben hun verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. Het gevolg is dat de lat om overheen te springen een stuk lager is.

  3. De koerscorrecties in 2018 hebben ertoe geleid dat de waarderingen sterk zijn gedaald. Volgens Goldman gaat het daarbij om een overdreven daling die niet staaft met de positieve fundamentals.

Niet alles goud

Het is niet allemaal positief wat Goldman te melden heeft. De vermogensbeheerder ziet ook in dat het einde van de hoogconjunctuur nadert. Voor 2019 verwachten zij dat nog niet, maar alleen het vooruitzicht op een keerpunt zal de volatiliteit op hoog peil houden.

Met alle beleggerszorgen die daarmee gepaard gaan. Toch zullen beleggers die risico durven te nemen volgens Goldman wel het meest worden beloond.

Dat geldt vooral voor de eerste helft van 2019. Naarmate het jaar verstrijkt, zullen risico’s waarschijnlijk toenemen. Dat is inherent aan de late fase van de cyclus, die vaak gepaard gaat met krimpende winstmarges, een te snelle verkrapping van de geldpolitiek door centrale banken en financiële onevenwichtigheden.

Federal Reserve

Goldman Sachs maakt zich als bank al een tijdje zorgen over vooral zo'n overdreven snelle verhoging van de rente door de Fed. Maar gelukkig heeft Fed-voorzitter Jerome Powell onlangs het meest scherpe randje eraf gevijld.

Goldman heeft zijn verwachting daarom inmiddels aangepast van vier renteverhogingen in 2019 naar drie, waarmee Goldman Sachs overigens nog altijd een van de meest agressieve calls heeft.

In de outlook stelt Goldman Sachs AM: "Voor risicovolle activa achten wij het pad dat de Fed kiest van doorslaggevend belang."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus