Nieuws

Millennials betalen zware prijs voor kredietcrisis

Amerikaanse millennials hebben volgens een nieuwe studie van de Federal Reserve een lager inkomen en minder vermogen dan hun ouders. Oorzaak is de kredietcrisis.

Van millennials wordt vaak gezegd dat hun andere consumptiepatroon verantwoordelijk is voor de ondergang van hele sectoren, zoals bijvoorbeeld restaurants in de middenklasse.

Toch verschilt hun manier van consumeren volgens een studie van de Amerikaanse Federal Reserve helemaal niet zo veel van de generaties voor hen. Dat ze minder uitgeven aan bepaalde zaken heeft vooral te maken met een slecht gevulde portemonnee.

“Ze hebben lagere inkomens en minder vermogen dan andere generaties,” schrijven Christopher Kurz, Geng Li and Daniel J. Vine. Zij hebben voor hun onderzoek de financiële situatie van van de millennials vergeleken met die van de generatie X en de babyboomers.

Weinig werk

Volgens de Fed hebben de millennials van alle generaties de zwaarste prijs betaald voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2007 en de recessie die daarop volgde. Dat heeft ervoor gezorgd dat precies op het moment dat zij de arbeidsmarkt betraden er sprake was van weinig werk en minder mogelijkheden om krediet te krijgen. 

Ze hadden bovendien te maken met hogere kosten voor onderwijs en gezondheidszorg. Er was verder sprake van grotere diversiteit in hun migratieachtergrond wat ook een rol kan hebben gespeeld. Hun schulden zijn niet hoger dan voorgaande generaties.

Millennials zijn mensen die tussen 1981 en 1997 geboren zijn, dus tussen de 21 en 37 jaar oud. De generatie X zit daarvoor en is geboren in de periode 1965 en 1981. De babyboomers zijn nog iets ouder en zagen het levenslicht kort na de Tweede Wereldoorlog.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Pensioen