Nieuws

Grote vraag naar nieuwe beleggingsideeën

Onderzoek wijst uit dat institutionele beleggers het afgelopen jaar naarstig op zoek waren naar nieuwe fondsmanagers om delen van hun portefeuille te beheren.

Het afgelopen jaar waren institutionele beleggers opvallend vaak op zoek naar nieuwe fondsmanagers om een portefeuille te beleggen. Dat schrijft de Britse penisoenadviseur bFinance op basis van onderzoek onder haar eigen klanten. 

Het totale volume van de te beheren portefeuilles verdubbelde in de twaalf maanden tot 30 september ten opzichte van het voorgaande jaar. En als elkaar overlappende strategieën worden uitgezonderd dan bedroeg de stijging zelfs iets meer dan 70%.

De gemiddelde omvang van de portefeuilles waarvoor managers werden gezocht nam ook toe tot ongeveer 200 miljoen dollar. De mediaan lag rond de 70 miljoen.

Andere conclusies

Andere hoofpunten uit het onderzoek zijn:

  1. De vraag onder institutionele beleggers naar strategieën die bescherming bieden in perioden van zwaar weer is in het derde kwartaal duidelijk toegenomen.
  2. Van de andere kant kan niet gezegd worden dat institutionele beleggers minder risico zijn gaan nemen. Integendeel zelfs, zeker bij aandelen waren beleggers juist bereid meer risico’s te nemen. 
  3. Dat geldt minder bij obligaties waar instituten meer voor zekerheid kozen. 
  4. De ervaringen die instituten hadden met actieve fondsmanagers was gemixt. Bij aandelen presteerden ze matig, terwijl de resultaten bij obligaties stukken beter waren.
  5. Voor emerging markets was het derde kwartaal zwaar bij zowel aandelen als obligaties. Dat heeft er toe geleid dat de vraag naar beleggingen uit opkomende martken is gedaald vanaf een overigens hoog niveau. Opvallend is dat China zich ondanks de bearmarkt daar aan deze trend lijkt te onttrekken.
  6. Hedgefondsstrategieën presteerden wederom slecht in het derde kwartaal.
  7. De vraag naar real assets zoals vastgoed en infrastructuur is onverminderd groot. Dat geldt zowel voor beleggingen in stenen als in verhandelbare aandelenfondsen.
  8. Hetzelfde geldt voor ESG- en impact-beleggingen. Dat zijn beleggingen die goed zijn voor het milieu en/of de maatschappij.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus