Nieuws

Dollar blijft bij gebrek aan beter centrale valuta

Juncker wil dat de euro de rol van de dollar als centrale valuta overneemt. Geen goed idee, vindt Rabo's Wim Boonstra. Maar de wereld heeft wel een ander valuta-anker nodig.

Na de Tweede Wereldoorlog werd besloten de dollar als centrale valuta van het mondiale monetaire stelsel te gaan gebruiken. Logisch, de VS waren toen veruit de grootste en rijkste economie ter wereld, waren een belangrijk netto-crediteurland en vormden politiek en militair op afstand de sterkste Westerse mogendheid, aldus Wim Boomstra van de Rabobank

"Inmiddels is de situatie ingrijpend veranderd. Het aandeel van de VS in het mondiale bbp is fors afgenomen, vooral door de opkomst van andere landen. De eurozone en China steken de Amerikaanse economie tegenwoordig naar de kroon. Na correctie voor het binnenlandse prijspeil, de zogeheten koopkrachtpariteit, is de economie van China vergelijkbaar al met die van de VS."

Our currency, your problem

Een korte uitleg van de voor-en nadelen van een munt als centrale valuta. Boonstra: "Het land van de ankervaluta geniet grote voordelen. Het kan zijn schulden aan het buitenland zo goed als geheel financieren in de eigen munt. Hetzelfde geldt voor de in- en uitvoer, die eveneens goeddeels in de eigen munt kan worden betaald, net als investeringen en beleggingen in het buitenland."

Maar het heeft ook nadelen. "Omdat de ankermunt zo’n centrale rol speelt, is de vraag ernaar veelal groter dan gebruikelijk. Dit leidt dan tot een structureel overgewaardeerde valuta, wat de concurrentiepositie van het ankerland doet verslechteren. Een structureel handelstekort is het gevolg.

Kijk, die overwaardering van de dollar is nu heel erg duidelijk. Maar de dollar is traditioneel ook vooral niet het probleem van de VS, natuurlijk (our currency, your problem)

Geen goede alternatieven

Hoort de dollar dan nog wel de ankervaluta te zijn? Volgens Boonstra zijn de meest voor de hand liggende kandidaten de euro en de renminbi zijn, als is de renminbi op dit moment nog een financiële dwerg.

"Zeer recent riep EU-voorzitter Juncker op om de euro geleidelijk de positie van de dollar te laten overnemen. De eurozone is immers net zo’n grote economie als de Amerikaanse, terwijl de internationale handel van de eurozone die van de VS overtreft."

"Toch is het voorstel van Juncker om verschillende redenen een slecht idee. Ten eerste komen de financieel-economische posities van de EU, maar ook die van China, bij lange na niet in de buurt van de absolute dominantie die de VS in 1944 hadden."

Politieke onzekerheid

China was toen nog een zeer arm land, terwijl de andere grote industrielanden door de oorlog allemaal in puin lagen. Tegenwoordig liggen de grote economische blokken voor wat betreft hun omvang veel dichter bij elkaar. Er is niet één economie meer echt dominant.

Het is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de valuta van de EMU of China net zo’n dominante rol als de dollar zou krijgen. De euro heeft daarbij nog te lijden onder de politieke onzekerheid die tot op de dag van vandaag rond de Europese integratie bestaat, aldus Boonstra. 

"Ten tweede, en dat is nog veel belangrijker, is er geen enkele garantie dat de EU en China betere hoeders van de mondiale stabiliteit zouden zijn dan de VS. Want het fundamentele probleem dat de binnenlandse en buitenlandse rol met elkaar op gespannen voet kunnen staan wordt door deze wijziging niet opgelost. Het probleem wordt alleen verschoven van de VS naar een ander land."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen