Nieuws

Wij willen meer factorbeleggen

Een meerderheid van de professionele beleggers wil de komende drie jaar meer gaan factorbeleggen. Zij verwachten zo een hoger rendement te halen, de kosten te kunnen drukken, dan wel de beleggingsrisico's te verminderen. Tenminste, dat blijkt uit de Invesco Global Factor Investing Study.

Het vertrouwen in factorbeleggen neemt toe, zo blijkt uit de derde jaarlijkse Invesco Global Factor Investing Study. De helft van de institutionele beleggers en een derde van alle ondervraagde vermogensbeheerders huren nieuw talent in om hun kennis op dit gebied uit te breiden.

Voor het onderzoek van Invesco, naar eigen zeggen het grootste in zijn soort, werden meer dan 300 wholesale en institutionele beleggers in 21 landen geïnterviewd, samen goed voor een beheerd vermogen van ruim negentien biljoen dollar.

Het onderzoek toont vooral aan dat de belangrijkste barrière - het gebrek aan benodigde vaardigheden op het terrein van factor investing - de afgelopen twee jaar aanzienlijk is gedaald. Ook andere belemmeringen, zoals wantrouwen over factorbeleggen en gebrek aan interne steun, zijn verminderd.

Factorbeleggen verzamelnaam

Volgens Georg Elsässer (zie foto), senior portfoliomanager kwantitatieve strategieën bij Invesco is factorbeleggen inmiddels de meest gebruikte verzamelnaam geworden voor de filosofie en de praktijk van systematisch beleggen.

"Andere bekende termen, zoals smart beta en active quant, bevinden zich lager in de hiërarchie en worden eerder gerelateerd aan concrete producten.”

Uit een studie van een jaar geleden bleek dat professionele beleggers verwachten dat de markt van factorbeleggen zal groeien. Deze verwachting is een jaar later niet gewijzigd.

Want meer rendement

Volgens de nieuwe studie is drie van de vijf ondervraagde beleggers (64% van de institutionele- en 56% van de wholesale-beleggers) van plan om het volume aan factorbeleggen de komende drie jaar te verhogen.

Aziatische beleggers lopen hierin voorop. Bijna acht op de tien (77%) van de respondenten in de regio Asia/Pacific is voornemens deze vorm van beleggen op te voeren, in vergelijking met 57% in Europa en 54% in Noord-Amerika.

De belangrijkste reden om meer te gaan factorbeleggen is een hoger rendement, op enige afstand gevolgd door kosteneffectiviteit en het verminderen van risico’s. Het gebruik van stijlfactoren (bepaalde kenmerken van individuele effecten in plaats van macro-economische factoren) zijn nog steeds het meest populair.

Populaire factoren

Op de populariteitsladder van de verschillende factoren staat waarde (value)  op één (78% van factorbeleggers maakt hier gebruik van), gevolgd door lage volatiliteit (62%).

Wel zijn er grote regionale verschillen. In Europa maken factorbeleggers minder gebruik van waarde dan het wereldwijde gemiddelde en meer gebruik van high yield als factor. Asia/Pacific-beleggers geven de voorkeur aan waarde en kwaliteit, terwijl Noord-Amerikaanse factorbeleggers waarde en relatief kleine bedrijven prefereren.

Lees ook: Low-vol-aandelen: van winnaars tot losers

Toepassing factorstrategieën

Voor het eerst onderzocht Invesco de manier waarop beleggers hun factorstrategieën toepassen. Het gebruik van ETF's verdient duidelijk de voorkeur (51% van de beleggers wereldwijd ziet dit als de beste toepassing), op afstand gevolgd door aparte mandaten (23%).

Europese factorbeleggers zijn nog ferventere gebruikers van ETF's en vergelijkbare producten (55%), net als Noord-Amerikaanse tegenhangers (59%). Aziatische beleggers daarentegen passen de factorstrategieën het liefst toe bij aparte mandaten (63%), in plaats van in op de beurs verhandelde producten.

Herkomst kapitaal

Het beleggingsgeld dat de groei van factorstrategieën mogelijk maakt, komt uit nieuw kapitaal, maar ook uit bestaande middelen die nu actief dan wel passief worden beheerd. Actief en passief beheerde gelden houden elkaar redelijk in evenwicht als bron voor de opmars van factorbeleggen.

Voor Europa geldt dat toekenningen aan smart beta-beleggingen voor 45% afkomstig zijn van actieve strategieën, gevolgd door passieve beleggingen (40%) en nieuwe cashflows (15%). Voor actieve quant-strategieën is nieuw geld een belangrijke secundaire bron na actief beheerd geld.

Beleggers die beginnen met factorbeleggen breiden dit meestal uit tot meerdere strategieën. Gemiddeld hebben institutionele en wholesalebeleggers twee tot vier factorstrategieën geïmplementeerd.

Positieve ervaringen

Hoewel veel factorbeleggers relatief recente gebruikers zijn, heeft de overgrote meerderheid positieve ervaringen. Voor een aanzienlijk deel heeft factorbeleggen de verwachtingen overtroffen.

Zo vindt meer dan de helft (53%) van de wholesale-beleggers dat smart beta-producten de verwachtingen ten opzichte van passieve producten hebben overtroffen, terwijl 40% meldt dat de prestaties in lijn waren met de verwachtingen.

Een kwart van de institutionele beleggers geeft aan dat smart beta-toepassingen het beter deden dan verwacht, indien vergeleken met actieve strategieën. Afgezet tegen quantstrategieën valt het oordeel nog positiever uit: een derde van de institutionele beleggers is hier van mening dat de verwachtingen werden overtroffen vergeleken met traditioneel actief beleggen.

"Een kwart van de institutionele beleggers geeft aan dat smart beta-toepassingen het beter deden dan verwacht"

Nu ook met ESG

Een relatief nieuw thema dat uit de studie van dit jaar naar voren komt, is het gebruik van factorbeleggen met ESG-elementen. Bijna de helft (47%) van de institutionele beleggers is van mening dat ESG-doelstellingen kunnen worden geïntegreerd en meer dan een derde (38%) van de wholesale-investeerders sluit zich aan bij deze overtuiging.

Elsässer: "De grote steun voor meer geavanceerdere toepassingen als ESG is bemoedigend voor de vraag naar factorbeleggingen op langere termijn."

Elsässer twijfelt er niet aan dat factorbeleggen harder zal groeien dan andere strategieën. Volgens hem heeft deze tak van beleggingssport zich ontwikkeld van een complexe en experimentele strategie naar een derde strategische pijler naast de aloude vertrouwde actieve en passieve beleggingsstijlen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen