Nieuws

Candriam rekent op stevig stijgende aandelenkoersen

Ondanks alle redenen om nu de beurzen te mijden, is Candriam buitengewoon optimistisch over de kansen van aandelen op de korte en middellange termijn. Een koerswinst van meer dan 10% tijdens de komende 12 maanden is goed mogelijk.

Candriam is voor de korte en middellange termijn optimistisch over aandelen. Hoewel beleggers zich steeds meer ongerust maken over een mogelijk piek wat betreft het winstmomentum, snellere renteverhogingen in de VS, een aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China, en zwakkere indicatoren voor Europese industrie, blijft Candriam optimistisch over aandelen.

"De bedrijfswinsten nemen nog altijd toe en de waarderingen van de aandelenmarkten zien er redelijk aantrekkelijk uit." Candriam verwacht zelfs dat het rendement op aandelen voor de komende twaalf maanden in de buurt van de dubbele cijfers ligt.

Voor en tegen

Voor de korte termijn ziet Candriam een aantal potentiële positieve triggers: 

  1. De start van het winstseizoen van het derde kwartaal dwingt beleggers  naar de fundamentals te kijken.
  2. De hervatting van aandeleninkopen tijdens de komende weken.
  3. De aandelenmarkten bevinden zich in de buurt van belangrijke technische steunniveaus.

Uiteraard ziet de vermogensbeheerder ook risico’s. De volatiliteit is de voorbije weken toegenomen, met een VIX-index van ongeveer 25 % (tegenover 11 % eind september). De VIX zou goed hoog kunnen blijven door de handelsoorlog tussen de VS en China, een mogelijke confrontatie tussen de EU en Italië.

Denk ook aan een piek van het economische en winstmomentum en een sterker dan verwachte vertraging van de groei in China, een meer agressief beleid van de Fed en de toegenomen mogelijkheid van een harde Brexit. Redenen te over waardoor het blijft stormen op de beurzen.

Macro-economische achtergrond positief

Maar macro-economische gaat het allemaal helemaal niet zo slecht. Sinds het begin van het jaar vertoont de Amerikaanse economie een snellere groei dan andere ontwikkelde landen, constateert Candriam.

"Met uitzondering van de residentiële investeringen draaien vrijwel alle economische groeimotoren op volle kracht. Het vertrouwen bij de consument en bij de bedrijven is groot, de lonen zijn stilaan aan het stijgen en de bedrijfsinvesteringen blijven groeien. Ondanks politieke onrust gaan we nog steeds uit van een groei van om en bij de 3 % in 2018, die echter in 2019 zal vertragen tot 2,6% wegens een beperktere impact van de fiscale stimuli en hogere rentes."

"Ondanks politieke onrust gaan we voor de Amerikaanse economie nog steeds uit van een groei van om en bij de 3 % in 2018"

De economie in de eurozone geeft volgens Candriam een meer gemengd beeld. "Tot nu bleven de harde cijfers echter positief, met een sterke binnenlandse vraag, maar de zwakkere export en industriële productie worden aangetast door een meer onzeker internationaal klimaat en heel wat risico’s."

Steun in China

"Een mogelijke stijging van de tarieven voor auto’s, de mogelijkheid van een harde Brexit en de twistzieke Italiaanse regering zijn allemaal factoren die een impact zouden kunnen hebben op ons gematigd optimistisch scenario, dat uitgaat van een groei van 2% dit jaar en van 1,8% in 2019."

Hoewel een aantal groeilanden, zoals Turkije en Argentinië, in een recessie werd geduwd, verwacht Candriam dat de andere opkomende markten zullen standhouden, ondanks de krapper wordende liquiditeit van de dollar.

"Door een escalatie van de handelsoorlog en van de politieke spanningen tussen China en de VS, die een impact hadden op de economische groei van China, zag de Chinese overheid zich genoodzaakt om haar monetair en fiscaal beleid te versoepelen om de binnenlandse activiteit te ondersteunen. Die ondersteuning zal naar verwachting de komende maanden daadwerkelijk voelbaar worden en naar verwachting de meeste groeilanden stabiliseren."

Winst en waardering

Intussen heeft 32 % van de bedrijven binnen de S&P 500 zijn resultaten over het derde kwartaal bekendgemaakt en die zijn helemaal niet verkeerd. Ongeveer 85% publiceerde volgens Candriam een beter dan verwachte winstgroei boven het vijfjarig gemiddelde, wat leidt tot een totale winstgroei op jaarbasis van 23% tot nu toe."Ondanks enige druk op de marges zal de winstgroei naar verwachting positief blijven."

"Ondanks enige druk op de marges zal de winstgroei naar verwachting positief blijven."

Europa? "Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, en met minder dan 40 bedrijven van de Stoxx Europe 600 die tot nu toe hun winstcijfers hebben bekendgemaakt, overstijgt volgens Reuters in Europa ongeveer 45 % van de gepubliceerde resultaten de schattingen van analisten.

Intussen zien de waarderingen er volgens Candriam redelijk uit, wat een buffer zou kunnen vormen tegen verdere dalingen. "Na de recente correctie en met een komende winstgroei noteert de Amerikaanse aandelenmarkt ongeveer zestien keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden, terwijl vooral groeilandaandelen en aandelen uit de eurozone aantrekkelijk gewaardeerd zijn."

Technische analyse 

De aandelenmarkten bevinden zich duidelijk in een correctiefase. Volgens BofAML bevindt 63% van de wereldwijde aandelen zich in een dalende markt (tegenover 70% op het laagste punt van de index in 2011 en 2016).

Candriam: "We staan dus mogelijk dichtbij een interessant instappunt op korte termijn, indien de fundamentals constructief blijven. Dat wordt bevestigd door onze technische analyse, die aantoont dat we niet veraf zijn van een aantal belangrijke technische steunniveaus die mogelijk positief zullen reageren."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie