Nieuws

DNB: Forse beurscorrectie is groot en acuut risico

Brexit, handelsoorlog, snellere monetaire verkrapping Fed en politieke spanningen vormen de belangrijkste risico's voor de financiële stabiliteit, aldus DNB in het Overzicht Financiële Stabiliteit.

Twee keer per jaar publiceert DNB het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Hierin staan de systeemrisico's die groepen instellingen of hele sectoren kunnen raken en die het Nederlandse financiële stelsel en uiteindelijk ook de reële economie kunnen ontwrichten.

Het doel van het OFS is om belanghebbenden (financiële instellingen, beleidsmakers en het publiek) bewust te maken van systeemrisico's en van de potentiële gevolgen van schokken voor het financiële stelsel. Wat zijn de belangrijkste risico's nu?

Onderstaand risicokaartje vat het nieuwste Overzicht Financiële Stabiliteit, najaar 2018, helder samen. Het grootste en meest acute risico is een hevige beurscrash.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

DNB: "De moeizame onderhandelingen over de Brexit, de escalerende handelsconflicten, een sneller dan verwachte verkrapping van het monetaire beleid door de Fed en de politieke spanningen in de wereld vormen op dit moment belangrijke internationale risico's voor de financiële stabiliteit."

"Daarbij komt dat de op dit moment nog ruime financiële condities de opbouw van financiële kwetsbaarheden voeden. De prikkel om schulden terug te brengen wordt hierdoor onderdrukt, terwijl risicozoekend gedrag op financiële markten wordt gestimuleerd. Wanneer financiële condities plotseling scherp verkrappen, zoals de afgelopen maanden in Turkije en enkele andere opkomende landen, manifesteren onevenwichtigheden zich vaak op een pijnlijke wijze. Indien de Turkse economische crisis zich verder verspreidt naar andere opkomende landen, kan dit ook de Nederlandse financiële sector raken."

DNB staat verder uitgebreid stil bij de financiële gevolgen van de noodzakelijke energietranstitie. Uit een stresstest die DNB heeft uitgevoerd blijkt dat deze transitie de Nederlandse sector pijn zou kunnen doen.

Het advies van DNB aan de overheid: niet dralen, maar actie ondernemen. Het advies aan financiële instellingen: neem risico's energietransitie direct op in risicobeheer.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?