Nieuws

Nee, er komt géén Amerikaanse recessie in 2020

Op basis van de Amerikaanse yieldcurve ligt het begin van een Amerikaanse recessie in het vierde kwartaal van 2020 zeer voor de hand. DWS gelooft daar niets van.

De ontwikkeling van de yieldcurve blijkt in het verleden een goede recessievoorspeller. Zodra het renteverschil tussen obligaties met looptijden van twee en tien jaar richting nul gaat en lager, staat een recessie voor de deur. Zo ging het in ieder geval bij de laatste drie grote Amerikaanse recessies.

Als het verleden vertelt wat er in de toekomst gebeurt, dan gaat het in het vierde kwartaal van 2020 economisch mis in de VS, en volgt de rest van de wereld waarschijnlijk ook. Want als Amerika hoest, dan ...

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Maar volgens DWS moet de huidige Amerikaanse yieldcurve ditmaal niet al te serieus worden genomen. De beleggingstak van Deutsche Bank voert drie argumenten aan waarom het nu anders gaat: 

1.De yieldcurve vergelijkt de yields van Amerikaanse tweejaars staatsobligaties met tienjaars staatsobligaties. De curve houdt volgens DWS dus enkel rekening met de renteverwachtingen voor 2020 en 2028, en niet die voor de periode tussen nu en 2020. Dat is niet echt een valide argument, want in het verleden zei de yieldcruve ook niets over de 24 maands-periode erna, maar kwam de recessie er toch.
2. Verschil met vroeger is volgens DWS vooral dat de huidige yieldcurve is vertekend door de massale obligatie-aankopen van centrale banken in de wereld. Hierdoor liggen de rentes lager dan ze eigenlijk zouden moeten liggen in de huidige conjunctuurfase.  
3. Ten slotte verstoort het Amerikaanse financiële beleid de yieldcurve. Of zoals DWS opmerkt: "Het huidige beleid van belastingverlagingen en extra begrotingsuitgaven is ongewoon voor de laatste fase van een cyclus, zoals we die nu meemaken. Dat ongewone beleid kan de yieldcurve in allerlei richtingen beïnvloeden, inclusief inflatieverwachtingen en een veranderende analyse van de Amerikaanse kredietwaardigheid."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen