Nieuws

Vanguard: Wennen aan lagere rendementen

Aandelenbeleggers zullen de komende jaren minder rendement maken, maar dat betekent niet dat er anders moet worden belegd. Dat is de boodschap van econoom Alexis Gray van Vanguard.

Volgens de Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard zou 2018 een jaar worden van grotere risico’s en lagere rendementen. Nu aan het eind van het derde kwartaal kan de de vraag worden gesteld of Vanguard zijn voorspelling moet herzien. Het antwoord daarop is kort en krachtig: nee.

Het afgelopen jaar is er zo veel gebeurd dat voorzichtigheid geboden blijft, licht Alexis Gray (foto), senior econoom bij Vanguard, toe.

"Zo dreigt er een handelsoorlog  tussen de VS en China en heeft Amerika zich teruggetrokken uit het nucleaire akkoord met Iran. Verder zijn de prijzen van olie en andere grondstoffen gestegen."

Alexis Gray van Vanguard

Ook moet er volgens Gray rekening worden gehouden met de toenemende politieke risico’s in Europa. Denk bijvoorbeeld aan Brexit, waarover de onderhandelingen niet erg vlotten.

Maar er is volgens Gray nog een andere belangrijke reden om niet te veel van de financiële markten te verwachten. “Nu het soepele monetaire beleid van de laatste jaren zijn doel heeft bereikt, is het tijd voor de rekening."

Geen ander plan

Enfin, genoeg reden om de rendementsverwachtingen te temperen. Wat kunnen wereldwijde aandelenbeleggers verwachten?

“Voor de komende jaren gaan we uit van 2,5% tot 4% op jaarbasis, vergeleken met een rendement van 16% gerealiseerd na de financiële crisis. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen piekjaren zullen zijn, of jaren waarin het rendement negatief uitpakt,” aldus Gray.

Ondanks het naar beneden schroeven van de rendementsverwachtingen roept Gray niet op anders te gaan beleggen. "Wie al een doorwrocht beleggingsplan heeft gemaakt, dat rekening houdt met voor- en tegenspoed in de markt, doet er goed aan om daar vooral niet vanaf te wijken. Dat zal waarschijnlijk resulteren in betere beleggingsresultaten dan wanneer plotseling in andere zaken wordt belegd in de hoop enorme winsten te kunnen boeken. De enige zekerheid is dan dat de beleggingsrisico's toenemen."

Nee, het is en blijft volgens Gray zaak om gefocust te blijven op de zaken waarop wel controle kan worden uitgeoefend en die helpen om de beleggingsdoelen te bereiken, zoals meer geld sparen en de beleggingskosten laag houden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus