Nieuws

Infrastructuur is prijzig, maar niet te duur

De markt voor infrastructuurbeleggingen begint tekenen van overspanning te vertonen. Toch zijn er volgens UBS AM genoeg redenen om in infrastructuur te blijven beleggen.

Institutionele beleggers hebben zich de laatste jaren vol op de markt van infrastructuurbeleggingen geworpen. Tussen 2007 en 2017 is het beheerd vermogen in deze sector gegroeid van 99 miljard dollar naar 418 miljard dollar. Een ruime verviervoudiging dus, waarbij de afgelopen twee jaar recordjaren waren met een instroom van respectievelijk 66 miljard en 65 miljard in 2016 en 2017.

We hebben hier te maken met een groeimarkt

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het zijn klinkende cijfers, die echter tegelijk de vraag opwerpen of het niet een beetje teveel van het goede is. Signalen in die richting zijn er zeker. Zo is de hoeveelheid cash die zich een weg zoekt in infrastructuur in 2017 aangezwollen tot 150 miljard, wat erop wijst dat het aantal aantrekkelijke projecten schaars en duur wordt.

Meer risico

Een vingerwijzing in deze richting is ook dat het type beleggingsprojecten langzaam verandert. Vroeger waren de meeste infrastructuurbeleggingsproducten gericht op een vaste inkomensstroom in de vorm van dividend, nu wordt er steeds vaker uitgegaan van kapitaalwinst, hetgeen het risico vergroot.

Er zijn dus duidelijke signalen dat we in de late fase van de investeringscyclus zitten. Toch blijven Declan O’Brien en Alex Leung van UBS Asset Management positief over infrastructuur.

Ten eerste wijzen zij erop dat de waarderingen van infrastructuurbeleggingen weliswaar aan de hoge kant zijn, maar als je rekening houdt met de lage rente valt het nog wel mee. Met andere woorden, infrastructuur biedt nog altijd fors hogere rendementen dan bijvoorbeeld  staatsobligaties. De dividendinkomsten zijn bovendien hoger dan die op gewone beursgenoteerde aandelen.

Beleggers hebben over infrarendement geen klagen

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Euforie

Een goed voorbeeld van de populariteit van infrastructuur onder beleggers is de nog vrij jonge vermogensbeheerder I Squared, opgericht door een paar voormalige managers van Morgan Stanley. Zij gingen dit jaar de hort op om vijf miljard dollar op te halen voor hun tweede fonds, het ISQ Global Infrastructure Fund II, en ze kwamen thuis met zeven miljard.

Veel meer dus, wat op zich niet zo gek is want het eerste fonds leverde een gemiddeld jaarrendement op van 23%. Toch waarschuwen O’Brien en Leung voor euforie. Een correctie is volgens hen zeker niet uitgesloten.

Zij adviseren beleggers nu vooral te investeren in infrastructuurbeleggingen met een vaste inkomstenstroom. Die zijn het meest schokbestendig, veel meer dan beleggingen waar wordt uitgegaan van een waardestijging.

Het is goed spreiden met infrabeleggingen

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie