Nieuws

Assetallocatie: EMD in lokale valuta aantrekkelijk

Voor de middellange termijn zijn aandelen en obligaties emerging markets volgens Achmea Investment Management het aantrekkelijkst.

Door de toegenomen risico’s zijn de macro-economische vooruitzichten, zeker die voor de middellange termijn, nog onzekerder geworden, aldus Achmea IM in hun Investment Letter van september 2018, compleet met de middellangetermijnvisie.

"De kans is reëel dat de eurocrisis op termijn weer oplaait. De euro-sceptische Italiaanse regering ligt op ramkoers met Brussel en de ECB stopt eind dit jaar met het opkopen van staatsobligaties. Hiermee vervalt een belangrijke steunpilaar voor de euro-obligatiemarkt. Een eenvoudige oplossing voor de eurocrisis is niet voorhanden."

Verdere escalatie van het handelsconflict kan leiden tot een serieuze terugslag in de globalisering, verwacht Achmea IM. Dit zal op termijn een negatief effect hebben op zowel de economische groei (lager) als de inflatie (hoger).

Dit is in aanleg ongunstig voor een brede set aan beleggingscategorieën. Risicopremies lopen dan op en bij een hogere inflatie kan ook de rente harder stijgen dan nu verwacht wordt.

Lage verwachtingen absoluut rendement

Maar, de economische vooruitzichten op korte termijn zijn niettemin nog steeds gunstig, gaat de assetmanager verder. 

De rendementsverwachtingen voor de middellange termijn en de aantrekkelijkheid van de liquide beleggingscategorieën uitgaande van ons basisscenario. Gemiddeld genomen is er nog steeds sprake van lage verwachte absolute rendementen. De belangrijkste reden hiervoor zijn de nog steeds lage renteniveaus in de eurozone, aldus Achmea IM. 

  • De rendementsverwachting voor kasgeld en euro-staatsobligaties van de kernlanden blijft laag. Op termijn verwachten we een geleidelijke rentestijging, maar voorlopig blijven renteniveaus naar verwachting laag.
  • Voor sommige beleggingscategorieën, zoals obligaties uit opkomende landen in harde valuta en staatsobligaties uit de niet-kernlanden, ligt het verwachte rendement hoger dan een jaar geleden. Voor laatstgenoemde categorie komt dit door de gestegen Italiaanse renteniveaus.
  • Voor andere categorieën, zoals aandelen uit ontwikkelde landen en grondstoffen, is het verwachte rendement juist gedaald. Voor aandelen uit de ontwikkelde landen is dit geheel toe te schrijven aan de lagere rendementsverwachting voor Amerikaanse aandelen. Het grote verschil in de korte rente tussen de Verenigde Staten en de eurozone drukt het verwachte rendement van beleggingen in Amerikaanse dollars, waarbij het valutarisico wordt afgedekt.

langetermijnvooruitzichten Achmea IM

EMD in lokale valuta aantrekkelijk

Beleggingen uit de opkomende landen bieden een aantrekkelijker verwacht rendement dan beleggingen uit de ontwikkelde landen. "Daarom geven we nog steeds de voorkeur aan aandelen opkomende landen ten koste van euro-staatsobligaties op de middellange termijn."

De normalisatie van het Amerikaanse monetaire beleid en de mogelijke escalatie van het handelsconflict zijn de belangrijkste risico’s. Deze risico’s lijken al gedeeltelijk te zijn ingeprijsd, denkt Achmea IM.

"De waardering van aandelen opkomende landen ligt een stuk lager dan die van aandelen uit de Verenigde Staten. Het verwachte rendement op aandelen opkomende landen is dan ook relatief aantrekkelijk voor de middellange termijn."

"Door de lage renteniveaus en de verwachte rentestijging is de rendementsverwachting voor euro-staatsobligaties nog steeds zeer laag. Naast de aandelen van de opkomende landen ogen ook de obligaties van de opkomende landen aantrekkelijk, vooral die in lokale valuta."

"Dit gaat ten koste van de categorie global high yield. Global high yield is relatief duur en onderliggend nemen de risico’s toe, waardoor deze beleggingscategorie kwetsbaar is voor een economische afkoeling."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Riskmanagement