Nieuws

India grotendeels immuun voor EM-zwakte

India heeft net als andere opkomende markten last van kapitaalvlucht richting de VS met als gevolg een dalende roepie en een stijgende rente. Toch maakt ABN Amro zich nog geen zorgen over de Indiase vooruitzichten.

Met 13% koerswinst zit de Indische Sensex-index dit jaar voor opkomende marktenbegrippen stevig in de lift. Toch voelt ook India de pijn van een groeiende risico-aversie onder beleggers jegens opkomende markten. 

Deze aversie hangt samen met renteverhogingen door de Fed en dollarsterkte, een escalerend handelsconflict tussen de VS en China, en een verzwakking van de Chinese yuan. Turkije en Argentinië zijn zwaar getroffen, maar ook India merkt de gevolgen.

Roepie 9% lager

Zo is de roepie sinds maart met bijna 9% verzwakt versus de dollar. De rente op een tienjarige staatsobligatie is hard op weg richting de 10%. En de kerninflatie is gestegen tot boven de 6%.

Volgens Nico Klene van ABN Amro is dat echter nog geen reden de noodklok te luiden. "Hoewel India’s externe kwetsbaarheid toeneemt, staat het er beter voor dan Turkije of Argentinië. India groeit sneller, de externe en publieke schuld zijn vrij laag en de deviezenreserves bieden voldoende dekking van de invoer en de kortlopende externe schuld. We denken dan ook niet dat India in vergelijkbare problemen komt als Turkije of Argentinië”, stelt Klene in het rapport “Groei op 2-jaars hoogtepunt ondanks marktonrust”.

Meer groei dan China

Zoals de kop van het rapport al zegt, hecht Kleve veel waarde aan de hoge groei in India. Met 8,2% op jaarbasis lag deze in het tweede kwartaal op het hoogste niveau sinds 2016, en ruim boven de groei in China. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Over een langere periode profiteert de Indiase groei volgens Klene van de structurele hervormingen die onder het bewind van Modi zijn doorgevoerd. Ook inhaaleffecten (het bbp per hoofd in India is een vijfde van dat van China) en een gunstige demografie gaan positief doorwerken.

Maar omdat basiseffecten zullen wegebben en de effecten van een verkrapping van de financiële condities vooral na het tweede kwartaal zullen doorwerken, heeft ABN Amro vooralsnog de groeiramingen voor het huidige en het komende belastingjaar gehandhaafd op 7,5%. "Maar de kans dat de groei hoger gaat uitpakken, is eerder toe dan afgenomen."

Inclusief lage schuld

Het waarschijnlijk belangrijkste verschil met crisislanden als Turkije en Argentinië is de relatief kleine externe en publieke schuld in India. De deviezenreserves (in dollars) zijn de afgelopen maanden weliswaar afgenomen maar dekken nog altijd 6,5 à 7 maanden invoer en vier maal de kortlopende externe schuld. Betalingsbalansproblemen hoeft India dus niet te verwachten. Dat geldt wel voor bepaalde bedrijven met ongedekte verplichtingen in vreemde valuta. ABN Amro verwacht echter niet dat dit nationale gevolgen zal hebben. 

Op begrotingsvlak verwacht ABN Amro verder dat de overheid doorgaat met consolidatie van de overheidsfinanciën en het terugbrengen van het begrotingstekort beneden het niveau van 3,5% van het bbp. De publieke-schuldratio neemt mede daardoor en de snelle groei af en duikt dit jaar naar verwachting onder het niveau van 50% van het bbp.

Een aantal risico’s zijn er natuurlijk wel voor de Indische economie en effectenmarkt. Zo kunnen natuurlijk handelsconflicten ook India treffen. Het land blijft als olie-importeur gevoelig voor de olieprijzen en er zijn politieke risico’s als het Indische volk volgend jaar een nieuw parlement kiest. Maar voor Klene overheersen op de lange termijn de positieve punten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie