Nieuws

Groei bedrijfswinsten aan top

Nee, de bullmarkt is niet zomaar over, maar beleggers moeten zich volgens Edmond de Rothschild nu wel voorbereiden op veranderingen van rentetarieven en bedrijfswinsten die hun portefeuille raken. De risico's worden teruggebracht.

Timing, dat is, zo weten we inmiddels wel, onmogelijk met beleggen. Het einde van de bullmarkt timen, vergeet het maar. Dat kan alleen maar achteraf. Dan blijkt het allemaal heel erg dat het weer eens misging.

Zo denken ze ook bij Edmond de Rothschild. "We hebben geen idee wanneer deze bull cycle zal eindigen. We denken alleen dat het niet nu zal zijn. Het is wel belangrijk om portfolio’s up to date te houden in lijn met de markt," aldus Edmond de Rothschild in het maandelijkse Investment Strategy-rapport. 

Lees meer researchrapporten op IEXProfs Research

Beleggers moeten volgens Edmond de Rotschild op geleidelijke, maar progressieve veranderingen in hun portfolio’s doorvoeren die de evolutie van de twee belangrijkste invloeden op aandelenkoersen, namelijk hogere rentetarieven en lagere bedrijfswinsten, reflecteren.

  1. Rentetarieven: Ondanks de duidelijke wensen en doelstellingen van de meeste overheden en hun centrale banken om de noodrentetariefregimes te verlaten en enige inflatie te genereren, gebeurt dit niet. Het blijkt voor de meesten landen namelijk veel uitdagender dan gedacht. Van de grote economieën heeft alleen de VS nog zijn inflatiedoelstelling (2%) gehaald.

  2. Bedrijfswinsten: Het is zeer waarschijnlijk dat de groeipercentages aan hun top zitten. Edmond de Rothschild concludeert dat, hoewel we misschien niet aan het eind van cyclus zijn, de cyclus wel al ver is gevorderd.

Sterke arbeidsmarkt VS

De Rotschild ziet - behalve handelsruzies, waarvan de gevolgen lastig voorspelbaar zijn -  weinig zorgelijks op economisch vlak. Vooral de VS ligt er sterk bij. "Recente data bevestigen de kracht van de oh, zo belangrijke Amerikaanse economie. Consumentenbestedingen profiteren duidelijke van de belastingverlagingen van President Trump en de krappe arbeidsmarkt. Wat betreft werkgelegenheid: terwijl de initiële werkloosheidclaims stegen in de week van 21 juli, zijn de werkloosheidsclaims nu al bijna zeven maanden onder de drempel van 250.000 zijn gebleven. Dit reflecteert een zeer sterke arbeidsmarkt."

Hoewel arbeidstekorten te wijten zijn aan een tekort van gekwalificeerde werknemers, was slechts in een paar Amerikaanse districten een daadwerkelijke opleving in het tempo van de loongroei op te merken.

Het punt van arbeidstekorten vindt Edmond de Rothschild van groot belang. Niet zo zeer omdat loongroei zich kan vertalen in hogere consumentenprijzen, maar omdat in combinatie met hogere grondstofprijzen, handelstarieven en de sterke Amerikaanse dollar, bedrijfsmarges onder druk kunnen komen te staan. Druk op bedrijfswinsten dus. De rek raakt eruit.

Groeipijn in Europa en China

Ook in China worden maatregelen getroffen om de groei op de been te houden. "China heeft onlangs zijn reserveratio verlaagd om de groei te stimuleren en een toename in de China-VS rente spread te beperken. China heeft opties om de fiscale stimuleringsmaatregelen of infrastructuuruitgaven te verhogen om enige dreiging van een harde landing te voorkomen. Ook al schrikt dit wellicht investeerders af die zich al zorgen maken over het niveau van bedrijfsschuld, dat momenteel al zeer hoog is."

In Europa ziet Edmond de Rothschild dat het beste er inmiddels wel van af is. Zowel het IMF als de Europese Commissie hebben hun voorspellingen voor de eurozone naar beneden bijgesteld. Net zoals in de VS hebben bedrijven te maken met stijgende kosten en vinden ze het moeilijk om de prijzen hier goed op aan te passen.Bovendien stijgen de lonen licht. Dit zou extra neerwaartse druk kunnen uitoefenen op marges van Europese bedrijven. 

Minder risico dus

Wat betekent dit allemaal voor het beleggingsbeleid? Edmond de Rothschild heeft de aandelenexposure in zijn multi-assetportefeuilles verlaagd. Minder risico dus. De aandelen die overgebleven zijn, hebben veelal een notering in de VS. Het geld dat de aandelenverkoop oplevert, wordt belegd in cash of kortlopende staatsobligaties in de kernlanden van Europa en in de VS.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?