Nieuws

Herbalanceren is een must

Voor een gezond langetermijnrendement is een actieve herbalancering van de portefeuille essentieel, zo stelt multi-asset analist Clement Yong van Schroders.

Een serieuze belegger kan niet zonder spreiding. Dat vraagt volgens multi-asset analist Clement Yong van Schroders (foto) om een actieve benadering. "Een risicogewogen rendement wordt bepaald door een gezonde mix van activa die voor groei zorgen en die zekerheid bieden. Regelmatig herbalanceren van de portefeuille is daarbij belangrijk."

Yong onderzocht hoe een portefeuille van 60% aandelen en 40% obligaties in perioden van tien jaar zonder herbalancering veranderde. Een portefeuille uit 1990 zou na tien jaar gewijzigd zijn in 75% aandelen en 25% obligaties. Een portefeuille met startpunt 2000 zou tien jaar later bestaan uit 45% aandelen en 55% obligaties.


In twee varianten

Dat de verhouding van aandelen en obligaties in de loop der tijd verandert, is onontkoombaar. De beter presterende beleggingen gaan zwaarder wegen in de portefeuille. Dat kan een gevaarlijke overwogen blootstelling tot gevolg hebben. Yong: "Spreiding en herijking van de portefeuille dragen bij aan bescherming van het vermogen van de belegger."

Een relatief eenvoudige manier om een portefeuille te herbalanceren is periodiek. Na een vaste tijdsinterval wordt de portefeuille weer in lijn gebracht met de uitgangspunten.

De andere aanpak is het vaststellen van een bandbreedte, waarbinnen de beleggingsmix mag schommelen. Zodra de weging te veel afwijkt, gaat men over tot herbalanceren.

Winst?

Maar wat levert herbalanceren op? Yong ontdekte dat over een periode van 80 jaar het risicogewogen rendement van portefeuilles, die geherbalanceerd worden, beter is dan van portefeuilles die op hun beloop werden gelaten.

De beleggingstrateeg concludeert in zijn paper dat zelfs als de markten goed presteren, herbalanceren een superieur risicogewogen rendement biedt, vergeleken met niets doen. "Herbalanceren moet een integraal deel zijn van het beleggingsbeleid. Het laat beleggers rustiger slapen, omdat het vertrouwen geeft in de opbouw van een vermogen op de lange termijn."

Het rendement van een geherbalanceerde portefeuille is iets minder dan een portefeuille die tussen 1940 en 2018 op zijn beloop is gelaten en daardoor steeds offensiever is geworden. Daar staat dan wel tegenover dat het risico van de geherbalanceerde portefeuilles veel minder groot is. Zie de cijfers in onderstaande tabel.

Nadeeltje

Yong: "Herbalanceren gaat wel met extra kosten gepaard. Daarom is het van belang een optimale strategie te kiezen, waarbij oog is voor risicogewogen rendement en de kosten die nodig zijn om dat te bereiken." Gewoon jaarlijks herbalanceren dus?

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus