Nieuws

Geen personeelstekort in financiële sector

Overal zitten bedrijven te springen om personeel, maar in de financiële sector is er juist sprake van structurele krimp van het aantal banen.

"De financiële dienstverlening is de enige sector in de economie waarin het aantal banen van werknemers structureel krimpt. Toch komen er ondanks de banenkrimp ook veel vacatures bij. Dit heeft onder meer te maken met vervanging van personeel door de vergrijzing en verschuivingen in gevraagde beroepen. In het hogere financiële segment neemt het aantal banen daarom juist toe. Dit geldt ook voor specialistische ICT-beroepen," aldus het UWV.

Sinds het begin van de kredietcrisis, dit jaar tien jaar geleden, zijn er 60.000 banen verdwenen in de financiële sector, schrijft banken.nl.

Van bankiers naar ICT-ers

Vacatures zijn er dus zeker wel. In de sector is sprake van vergrijzing, dus onder andere door pensionering zullen er echt wel nieuwe mensen kunnen instromen. Maar of die dan helemaal hetzelfde werk gaan doen, is de vraag.

Door de toegenomen automatisering is er een verschuiving; geen ouderwetse bankiers meer, maar jonge ICT-ers zijn veel gevraagd bij banken. 

Volgens Banken.nl is er daarnaast vooral op hoger en wetenschappelijk niveau nog voldoende werk te vinden. Daarbij zijn er volop kansen voor specialistische functies, zoals inkopers, (assistent) accountants en belastingadviseurs. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie