Nieuws

Assetallocatie: UBS AM vindt yen veilige haven

UBS blijft positief over aandelen, maar beschermt zich wel tegen een escalatie van de handelsoorlog met Amerikaanse staatsobligaties en yens en door short te gaan op de Chinese yuan en de Koreaanse won.

In de nieuwste Macro Monthly schrijft UBS AM: “We blijven overwogen in wereldwijde aandelen, ondanks de verwachting van een handelsescalatie en de bijbehorende marktvolatiliteit in de komende maanden. De groei buiten de VS vertoont de eerste tekenen van stabilisatie, wat de opwaartse druk op de Amerikaanse dollar wegneemt. Bovendien moet de recente terugkeer van China naar meer stimulus, en de implicaties daarvan voor de mondiale groei en de grondstoffenmarkt, niet onderschat worden. Een stabiele dollar, de stimulus van China, en de nog steeds solide wereldwijde groei en inkomsten zouden samen een buffer moeten bieden tegen de handelsrisico's.”

“De activa van opkomende markten zijn veel aantrekkelijker geworden nu een handelsescalatie al is ingeprijsd. Bij sommige strategieën hebben we daarom onze posities in opkomende markten vergroot. In vastrentende waarden handhaven we een neutrale positie in Amerikaanse staatsobligaties, voor het geval een escalatie van het handelsconflict leidt tot een vlucht naar kwaliteit of tot een zachter dan verwachte verkrapping van de Fed. En op de valutamarkten gaan we short op de Chinese yuan en de Koreaanse won. De Japanse yen zien we als een veilige haven.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus