Nieuws

Strategic bèta-ETF's groeien sneller dan de rest

Uit data van Morningstar blijkt dat er in 2018 meer geld in strategic bèta-ETF's ging dan in reguliere ETF's.

De flows in en uit strategic bèta-ETF's zijn goed voor 12% van de totale ETF-flows in Europa in het eerste halfjaar en het marktaandeel in de totale ETF-industrie bedraagt 8,4%, aldus Morningstar. De autonome groei van strategic bèta-ETF's - daaronder schaart de fondsbeoordelaar ETF's die zich niet aan een benchmark houden - ligt hoger dan de rest van de industrie.

Gedurende de eerste helft van 2018 wisten deze ETF's 2,8 miljard euro aan vermogen op te halen, waarmee het totale vermogen onder beheer per 30 juni 2018 uitkomt op 58,2 miljard euro.

De Europese ETF-industrie als geheel telt 2,379 ETF's en die hebben samen ruim 23 miljard euro nieuw geld opgehaald in het eerste halfjaar. Hun beheerd vermogen bedraagt 638 miljard euro, becijfert Morningstar.

Ook uitstroom

Maar niet alle strategische ETF's zagen geld instromen.

"Van de strategic bèta-ETF's zijn er 192 te karakteriseren als rendement-georiënteerde ETF's die strategieën volgen die zijn gebaseerd op factoren zoals dividend, fundamentals, momentum of kwaliteit. Deze kampten in het eerste halfjaar met uitstroom van vermogen: er ging per saldo 281 miljoen euro uit, waarmee het beheerd vermogen daalde naar 39 miljard euro per ultimo juni."

Verder zijn er 30 risico-georiënteerde producten waarvan de meeste low-vol gericht zijn. "Ook die kenden uitstroom, want er werd per saldo 406 miljoen euro aan onttrokken, waardoor het beheerd vermogen daalde naar 5,7 miljard euro."

In de Morningstar-categorie overig, waar voornamelijk gelijkgewogen fondsen of niet-traditionele grondstoffen in zitten, was wel sprake van instroom. Die 160 fondsen wisten samen 3,5 miljard euro op te halen waarmee hun beheerd vermogen uitkomt op 13,6 miljard euro.

De instroom werd aangewakkerd door de interesse van beleggers voor fondsen die exposure hebben naar robotica en mandjes grondstoffen, aldus Morningstar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen