Nieuws

Geen angst over Amerikaanse schuldengolf

De Amerikaanse schatkist heeft in het huidige derde kwartaal 329 miljard dollar nodig. Dat is zelfs voor de VS heel veel geld. Toch maken analisten zich over de Amerikaanse schuldopbouw niet al te veel zorgen. Voorlopig dan.

Beleggers zetten zich schrap voor een golf aan nieuw Amerikaans schuldpapier. Alleen deze week gaat het om 34 miljard dollar aan driejarige leningen, 26 miljard aan tienjarige leningen en 18 miljard aan 30-jarige leningen, die in de markt worden gezet.

Verder wordt er ook nog eens voor 161 miljard dollar aan kortlopend schuldpapier (minder dan een jaar) uitgegeven. De Amerikaanse schatkist heeft dit kwartaal 329 miljard dollar nodig, zo is de verwachting.

Geen alternatief

Dat is heel veel geld, zelfs voor de VS, en toch maken analisten zich nog geen al te grote zorgen. Zo lang de economie goed draait en de Amerikaanse lange rente ruim boven die van de eurozone en Japan ligt, zal er voldoende vraag zijn naar Amerikaanse Treasuries, zo zeggen analisten tegen mediabedrijf Reuters. "Er is ook geen alternatief", zegt een van hen. De Amerikaanse tienjaarsrente ligt met 3% bijvoorbeeld 2,5 procentpunt boven een vergelijkbare Duitse staatsobligatie en 2,85 punten boven een Japanse.

Grotere zorgen bestaan er over het handelsconflict met China en de onzekerheid over het aantal renteverhogingen van de Federal Reserve. Het handelsconflict kan de Amerikaanse economie op de lange termijn een tik geven, terwijl renteverhogingen ook in het nadeel werken van de economische groei. Op het moment dat de schuld stijgt en de economie afzwakt dan heeft de regering-Trump een echt probleem. Maar vooralsnog is daar geen sprake van.

Belastinghervormingen

De reden dat de Amerikaanse staat zoveel geld nodig heeft, is grotendeels te verklaren door de recente belastinghervormingen, maar ook royalere uitgaven zijn er debet aan. Doordat Washington minder inkomsten heeft en tegelijkertijd meer uitgeeft, stijgen de schulden rap.

Dit jaar gaat de Amerikaanse staatsschuldquote (overheidsschuld/BBP) richting de 110. Dat is een stuk hoger dan bijvoorbeeld de Nederlandse staatsschuld waarvan de verhouding schuld en nationaal inkomen 56,7 bedraagt en sterk daalt.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Zolang de Amerikaanse economie sterk blijft, zal de schuldquote echter niet veel verder oplopen. Reuters gaat uit van 118 in 2024. Thans bedraagt de Amerikaanse staatsschuld 24,5 biljoen dollar. Dat is 79.000 dollar per inwoner. Namens de staat staan Nederlandse burgers voor iets minder dan 34.000 dollar in het krijt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus