Nieuws

Belastingen stijgen maar door

De OESO heeft de belastinginning van 35 landen naast elkaar gelegd. Duncan Lamont, hoofd research en analyse bij Schroders, over de zes grootste verrassingen.

1. Totaal belastingen stijgt

De meeste economieën worden nu meer belast in verhouding tot het BBP dan ooit sinds 1990. Ongeveer 80% van de bij het onderzoek betrokken landen heeft tussen 1990 en 2016 te maken gehad met een belastingverhoging.

Hogere belastinginkomsten, met name uit btw en de vennootschapsbelasting, hebben de verhouding tussen belastinginkomsten en bbp op de recordhoogte van 34% gebracht. Met name de sterke stijging sinds de financiële crisis van 2008 is opvallend.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

2. Hogere inkomsten uit vennootschapsbelastingen ondanks lagere tarieven

De algemene belastingverhoging heeft plaatsgevonden ondanks het feit dat de vennootschapsbelastingtarieven sinds de jaren '80 met ongeveer de helft zijn gedaald. Landen bieden steeds lagere tarieven aan in een poging om bedrijven aan te trekken.

Onderstaande grafiek uit een recent wetenschappelijk tijdschrift laat zien hoe het gemiddelde vennootschapsbelastingtarief over een langere periode een scherpe daling heeft gekend.

Lagere tarieven hebben overigens niet geleid tot minder inkomsten uit venootschapbelasting. Hogere bedrijfswinsten vóór belasting hebben de totale opbrengsten ondanks lagere belastingtarieven verhoogd.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

3. It's de inkomstenbelasting, stupid!

Maar vennootschapsbelastingen zijn maar een vrij onbeduidende bron van overheidsinkomsten. Gezien de geringe bijdrage ervan aan de totale belastinginkomsten is een verlaging van de vennootschapsbelasting een veel minder dure maatregel dan een verlaging van de inkomstenbelasting.

Regeringen hopen ook dat de verlaging van de belastingtarieven voor bedrijven hen aanmoedigt om zich in een land te vestigen of hun aanwezigheid uit te breiden en mensen in dienst nemen die inkomstenbelasting betalen en belaste goederen en diensten kopen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

4. Overheden blij met inkomsten btw

BTW (VAT in het Engels) en andere belastingen op goederen en diensten dragen veel meer bij aan de schatkist dan winstbelasting. Dat verschilt wel sterk per land.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

5. Steeds meer belastingen via de achterdeur

De inkomstenbelasting is in verhouding tot het bbp sinds 2000 in de meeste landen niet toegenomen. Belastingverhogingen zijn via de achterdeur naar binnen gesmokkeld. Belastingen die minder in de belangstelling staan, zoals btw en sociale zekerheidsbijdragen, hebben de grootste bijdrage geleverd aan een hogere belastingdruk.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

6. Grieken en Italianen betalen meer

Griekenland en Italië krijgen veel kritiek om de zwakke belastinginning, maar uiteindelijk halen deze landen wel meer op (uitgedrukt als percentage van het bbp) dan de meeste andere grote economieën. Een verdere verhoging van de belastingdruk is ook geen realistische optie.

De overheidsbegroting van deze landen kan alleen worden verbeterd door te snoeien in de uitgaven (zoals een vermindering van zeer royale uitkeringen) en/of inspanningen te leveren om de productiviteit te verhogen door een versoepeling van de arbeidswetgeving.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?