Nieuws

Toekomst actieve fondsenindustrie is allesbehalve guur

Volgens Bloomberg-columnist Mark Gilbert staat de actieve fondsindustrie er veel beter voor dan steevast wordt geschetst. Het marktaandeel daalt weliswaar, maar de winsten stijgen nog altijd, net als de inflow. En vergeet China niet. Daar gaan nog heel veel mensen beleggen.

Doemscenario’s zijn eerder regel dan uitzondering in de wereld van actief beheerde beleggingsfondsen. Door de concurrentie vanuit passieve indexfondsen en ETF’s ziet de toekomst er slecht uit voor de actieve fondsen, wordt steevast gezegd en geschreven. Alleen de grootste en aller beste actieve fondsen kunnen de strijd overleven, heet het.

Maar de realiteit is een andere, beargumenteert Mark Gilbert in een column voor Bloomberg. "Ja, het is waar dat passieve fondsen de voorbije jaren marktaandeel hebben gewonnen. Wat ook klopt, is dat de fee's sterk zijn gedaald. Maar daar staat tegenover dat de instroom nog altijd positief is en de winstmarges gezond.

Bovendien, met een gemiddeld aandelenrendement van 12,2% per jaar over de laatste 5 jaar zitten de actieve vermogensbeheerders ruim boven de MSCI World index, die niet verder kwam dan 9,5, aldus Gilbert.

Beheerd vermogen

Gilbert vertrouwt bij zijn analyse voor een groot deel op een rapport van de Boston Consulting Group. Deze kwam onlangs met een reeks positieve cijfers over de laatste paar jaar van de fondsenindustrie, maar stelde tegelijkertijd dat deze cijfers niet herhaald zullen worden in de toekomst.

Positief volgens BCG is bijvoorbeeld dat de assets under management afgelopen jaar met 12% zijn toegenomen tot de flinke som van 79.000 miljard dollar. Dan kunnen de beheervergoedingen nog zoveel dalen, de winst blijft dan wel op peil.

Actieve fondsen hebben over instroom geen klagen

Vooral de Chinese markt groeit sterk

Maar, zo waarschuwt BCG in zijn rapport, als de markt corrigeert dan komt de grote klap. Inflows worden outflows en winst verandert in verlies. Voor veel kleine vermogensbeheerders zal dat het einde betekenen.

Gilbert vindt dat een boude bewering. Wie zegt dat het voornamelijk de actieve fondsen zijn die de klappen krijgen, en niet de ETF’s? Die kunnen net zo goed te maken krijgen met outflows. En natuurlijk zullen de winsten te lijden hebben onder een marktcorrectie, maar BCG schrijft zelf dat er nog volop kostenbesparingen mogelijk zijn, soms met wel 50%.

Voor Gilbert is het duidelijk. De toekomst van actieve fondsen hoeft helemaal niet duister te zijn. BCG lijkt ondertussen voor eigen parochie te preken. Gilbert denkt dat zij de vette vergoedingen ruiken voor op het moment dat de markt crasht.  "Want dan kunnen ze aan de slag als redder in de nood, de grote reorganisator en kostenbespaarder," sneert hij.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Riskmanagement