Nieuws

Minimale vooruitgang bij afremmen global warming

Er wordt kleine vooruitgang geboekt bij het bestrijden van global warming. Met de huidige plannen komen we uit op een gemiddelde stijging in 2100 met vier graden Celsius in plaats van 4,1. Schroders ziet wel lichtpuntjes.

Oost-Nederland gaat vandaag richting de 35 graden. In Tokyo stijgt het kwik tot boven de 40 graden. Zelfs in Noord-Scandinavië worden temperaturen van boven de 30 graden gemeten. Bij het klimaat rennen we deze zomer van de ene jobstijding naar de ander. Bosbranden rond Athene, tegenvallende oogsten op het hele noordelijk halfrond. Staan we aan de rand van een klimaatcatastrofe?

De Britse vermogensbeheerder Schroders ziet gelukkig ook lichtpuntjes. De wereld heeft het afgelopen jaar namelijk wel degelijk een stapje vooruit gezet bij het bestrijden van global warming, schrijft Andrew Howard, hoofd sustainable research in het rapport Climate Progress Dashboard: Marking progress one year on

Schroders houdt sinds een jaar bij of er voldoende maatregelen worden genomen om het doel te halen van een gemiddelde temperatuurstijging van maximaal twee graden Celsius in het jaar 2100. De conclusie is dat we met een verwachte opwarming van vier graden Celsius daar weliswaar nog ver van zijn verwijderd, maar het is wel minder dan de 4,1 graden van afgelopen jaar.

Een stap vooruit, een achteruit

Howard: "De indicatoren bewegen in de juiste richting, en er zijn redenen voor optimisme als je kijkt naar individuele factoren. Van de andere kant is het ook duidelijk dat er nog veel meer en snellere actie nodig is, wat ook meer ontwrichting met zich mee zal brengen".

De ontwikkeling bij het bestrijden van de opwarming van de aarde zijn volgens Howard te omschrijven als een stap voorwaarts en een terug. In totaal onderscheidt Schroders bij zijn dashboard-analyse twaalf verschillende indicatoren. Daarvan wijzen er vijf in de verkeerde richting, vijf in de goede en twee zijn neutraal.

Te weinig investeringen

De meest negatieve indicator is de daling van kapitaalstromen naar klimaatoplossingen zoals schone energie. Met name in de VS ontbreekt het aan  politieke steun voor investeringen in duurzame klimaatoplossingen.

De tegenpool is de EU dat een pakket beleidsvoorstellen heeft voorgesteld dat moet leiden tot de mobilisatie van 180 miljard euro per jaar voor klimaatprojecten.

Fossiele brandstoffen

Een ander minpunt is de productie van fossiele brandstoffen. Alle klimaatplannen ten spijt, blijft de productie van olie, gas en kolen alsmaar verder toenemen.

Ook hier spelen de VS een belangrijke rol met de steeds grotere productie van schaliegas en –olie. Maar uit de meest recente BP Statistical Review blijkt dat ook de wereldwijde kolenproductie in 2017 voor het eerst in drie jaar weer toenam. De hogere prijzen voor fossiele brandstoffen hebben wat dat betreft de klimaatdoelen geen goed gedaan.

Daar staat tegenover dat de investeringen in de olie- en gassector op een laag pitje blijven, wat erop zou kunnen duiden dat investeerders verwachten dat er over een jaar of vijf meer te verdienen valt met duurzame energieprojecten dan met olie- en gasprojecten.

CO2-emissierechten

Aan de positieve kant springen zoals gezegd de EU en China eruit met nieuwe investeringsplannen. Denk bijvoorbeeld aan Nederland met zijn Klimaatplan, of China dat een nationaal handelssysteem in CO2-emissierechten wil optuigen.

Dat laatste kan helpen de uitstoot van CO2 nog duurder te maken. Wereldwijd zijn de prijzen de laatste twee jaar al verdubbeld.

Ten slotte zijn er de groeiende verkopen van elektrische auto's, bussen, fietsen en brommers en de toename van de schone energie-capaciteit. Schone energie (met name wind, solar en waterkracht) is volgens het Wereld Economisch Forum nu al in meer dan 30 landen goedkoper dan fossiele brandstoffen. De trend is stijgend. Dat geeft de burger moed.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus