Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

ESG-integratie in vastrentende beleggingen

Wat betekent ESG-integratie nu echt in de context van vastrentende beleggingen?

In de afgelopen dertig jaar is de belangstelling voor ESG-beleggen wereldwijd toegenomen. Tot voor kort beperkte het thema milieu, maatschappij en governance (ESG) zich tot de aandelenmarkten, maar tegenwoordig staat het thema ook bij andere activaklassen in de belangstelling. Zo ook bij vastrentende beleggingen. Factoren die aan deze ontwikkeling hebben bijgedragen, zijn toegenomen steun van beleidsmakers, ruimere openbaarmaking van bedrijfsgegevens en bredere dekking door aanbieders van ESG-gegevens.

De toegenomen beschikbaarheid van ESG-gegevens en -ratings heeft enkele belangrijke innovaties op het gebied van vastrentende beleggingen mogelijk gemaakt, zoals groene en maatschappelijke obligaties. Ook zijn er nieuwe samenwerkingsinitiatieven ontstaan, zoals tussen UBS en de Wereldbank, om duurzame alternatieven met laag risico aan te bieden binnen het spectrum van hoogwaardige vastrentende beleggingen. Dankzij het toegenomen aanbod van deze innovatieve oplossingen kunnen beleggers meer privékapitaal beleggen in duurzame vastrentende instrumenten.

"Integratie van duurzaamheid" is tegenwoordig echter een uitdrukking geworden die in de sector nogal losjes wordt gebruikt en vaak alleen maar duidt op het gebruik van duurzaamheidsgegevens of -ratings in het beleggingsproces. Dit is echter onvoldoende voor een holistische visie. Bij UBS zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheidsratings een cruciale rol spelen bij integratie, maar dat deze alleen effectief in beleggingsaanbevelingen kunnen worden geïntegreerd, wanneer ze door kredietanalisten en portefeuillebeheerders zelf worden toegepast.

Belangrijke stap

Verder is het van belang om inzicht te hebben in de fundamentele verschillen tussen beleggen in vastrentende waarden en beleggen in aandelen. Bij beleggen in vastrentende waarden staat het beheren van wanbetalingsrisico's centraal, terwijl beleggen in aandelen zich vooral richt op koersstijgingen. Daarom kunnen benaderingen die worden gebruikt bij beleggen in aandelen, niet klakkeloos worden overgenomen voor beleggen in vastrentende waarden. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan, is voor het integreren van duurzaamheid een aanpak vereist die dieper gaat dan het louter toepassen van externe waarderingen die tegenwoordig op brede schaal worden aangeboden.

UBS heeft een zorgvuldig, gefaseerd integratieproces ontwikkeld dat is gebaseerd op een diepgaande materialiteitsanalyse, een fundamentele analyse om de impact van ESG-factoren op de kredietwaardigheid te bepalen, en een sectoroverschrijdende trendanalyse op macroniveau. Samen vormen deze beoordelingen de basis van onze benadering voor ESG-integratie: een materiële, toekomstgerichte benadering die zich concentreert op de implicaties van duurzaamheid voor het kredietrisico.

Wij zijn vastbesloten om duurzaam beleggen uit zijn niche te halen. Wanneer wij erin slagen om de uitdagingen op te lossen die samenhangen met het integreren van ESG-factoren in ons platform voor vastrentend beleggen, zetten wij een belangrijke stap in onze ambitie om te komen tot brede integratie van duurzaam beleggen in al onze activaklassen.

Meer informatie over ESG en vastrentende waarden

Lees meer

Riskmanagement