Nieuws

Angelien Kemna in RvC NIBC Holding en NIBC Bank

De Raad van Commissarissen van NIBC is voornemens Angelien Kemna en Susi Zijderveld voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van NIBC Holding en NIBC Bank.

Na benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de Raad van Commissarissen Susi Zijderveld aanstellen als voorzitter van de Remuneration & Nominating Committee, terwijl Angelien Kemna wordt aangesteld als voorzitter van Risk Policy & Compliance Committee.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar instemming verleend aan de voorgenomen benoemingen. De voor de benoemingen benodigde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal binnenkort worden belegd.

Angelien Kemna (1957) heeft een ruime ervaring in diverse domeinen van de financiële sector, zowel in uitvoerende als niet-uitvoerende functies. Bij APG was zij tot 2017 lid van de Executive Board, eerst als Chief Investment Officer en vervolgens als Chief Finance & Risk Officer. Van 2007 tot 2010 was Kemna Professor Corporate Governance aan de Erasmus Universiteit. Momenteel is zij lid van de Raad van Commissarissen van AXA Group en van Railpen Investment Board, de investment manager van het Britse pensioenfonds RPMI.

Susi Zijderveld (1969) bekleedt sinds 2016 de functie van lid van de Raad van Bestuur van Nederlandse Spoorwegen (NS), met in haar portefeuille o.a. Risk, NS Stations, Retail en Onroerend Goed. Ook is zij lid van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en bekleedt zij diverse toezichthoudende en adviserende functies.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40