Nieuws

EM niet langer afhankelijk van dollarleningen

Pinebridge sluit zich aan bij groep optimisten over EM. Reden: Er wordt steeds minder geleend in dollars.

De stijgende Amerikaanse dollar en hogere Amerikaanse rente hebben de opkomende markten dit jaar niet bepaald goed gedaan. Buitenlands beleggers die 2016 en 2017 nog in grote getalen EM-aandelen kochten, trekken zich nu massaal terug.

Sommige analisten vinden dat terecht omdat de geschiedenis nou eenmaal uitwijst dat er een sterke correlatie bestaat tussen de VS en EM. Anderen zijn een stuk milder gestemd. Zij verwachten dat de opkomende markten het ergste achter de rug hebben en dat dit een goed moment is om in te stappen.

Slechts een paar rotte appels

Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de analisten van BNP Paribas en Morgan Stanley die vorige week een pleidooi hielden voor EM in het algemeen. Andere banken zijn vooral fan van een of meerdere landen zoals India (Blackrock) of Indonesië (Franklin Templeton). Pinebridge Investments is positief over bijna alle 70 emerging en frontier markten.  

Natuurlijk zijn er een paar rotte appels, betoogt Michael Kelly van Pinebridge. Dit zijn de landen die inderdaad het uit het verleden bekende patroon doorlopen.

Een duurdere dollar en een hogere Amerikaanse rente leiden tot kapitaalvlucht uit angst voor betalingsbalansproblemen. Het gevolg is een kelderende munt en een stijgende inflatie die alleen kunnen worden gestopt met een forse verhoging van de centralebankrente.

Dat heeft op zijn beurt een negatief effect op de kredietverlening en de economische groei. Turkije en Argentinië zijn hier goede voorbeelden van.

Dollar niet meer dominant bij EM-schulden 

Maar volgens Kelly zijn Turkije en Argentinië eerder uitzonderingen dan de regel. Er is namelijk een belangrijk verschil met vroeger.

Kelly: “Het is iets uit het verleden dat opkomende markten hoofdzakelijk geld lenen in dollars en andere buitenlandse valuta. Bij de overheidsschulden is de overweldigende meerderheid van de 13.000 miljard dollar aan schulden tegenwoordig in lokale valuta, namelijk 12.000 miljard. Bij de bedrijfsschulden is dat bij nieuwe emissies zelfs 88%.... Een oplopende rente in de VS of de eurozone vertaalt zich daardoor niet meer direct naar EM-schulden.”

Dat er meer in lokale valuta wordt geleend is trouwens op zichzelf al een positief teken. Het zegt namelijk iets over de volwassenheid van een markt. Vroeger konden opkomende markten niet anders dan lenen in dollars omdat dat de enige mogelijkheid was om aan kapitaal te komen. Tegenwoordig is het vertrouwen zo hoog dat er ook in lokale valuta geleend kan worden zonder daarvoor een absurd hoge rente te moeten betalen.

Conjunctuurcyclus

Daarbij komt volgens Kelly nog een ander positief aspect voor EM, en dat is dat de opkomende markten in tegenstelling tot de VS zich nog in een vroege fase van de conjunctuurcyclus bevinden. In theorie betekent dat dus dat de beste economische fase voor EM nog moet komen.

Dat dit niet voor alle opkomende markten geldt, is met een meer dan 70 landen natuurlijk logisch. Over het algemeen worden naast Turkije en Argentinië vaak Brazilië, Egypte en Zuid-Afrika als zwakkere broeders genoemd, omdat die allen lijden aan dezelfde kwalen van een zwakke munt, een tekort op de lopende rekening, weinig valutareserves en een matige economische groei.

Aan de positieve kant vallen om diezelfde reden vaak de namen van Zuid-Korea, Maleisië, Taiwan, China en Polen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen