Nieuws

Pimco schetst grimmig vooruitzicht

Vermogensbeheerder Pimco schetst in zijn nieuwe visie voor de komende 3 tot 5 jaar een pessimistisch beursbeeld, waarbij de vangnetten van de centrale banken verdwijnen. "Het wordt rauwer."

De Pacific Investment Management Company, beter bekend als Pimco, schetst in zijn nieuwe visie voor de komende 3 tot 5 jaar een grimmig beeld voor beleggers. De wereld gaat namelijk veranderen, en niet ten goede.

De Amerikaanse economie glijdt waarschijnlijk binnen een paar jaar in een recessie die weliswaar niet zo diep wordt als die van 2008-2009 maar wel langer en risicovol, schrijft Pimco in het rapport Rude Awakening

Die recessie zal aan de rest van de wereld niet ongemerkt voorbijgaan en kan leiden tot nog extremere vormen van populisme, met bijvoorbeeld een radicale herverdeling van rijk naar arm, agressiever protectionisme, onteigening van bedrijven of zelfs nationalisering van hele sectoren, en ondermijning van de onafhankelijkheid van centrale banken. Eerste signalen in die richting ziet Pimco al.

Eurozone in gevaar

De landen aan de periferie van de eurozone behoren tot de landen waar de meeste risico’s voor beleggers zijn. Pimco denkt verder dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en China verder zullen oplopen doordat China "zijn wens om dé nieuwe supermacht te worden met beleid zal ondersteunen".

Het beursklimaat zal volgens Pimco veranderen. Het wordt rauwer. Waar beleggers vooral aan zullen moeten wennen is dat beleidsmakers – en dan met name centrale banken – niet langer bij elk negatief economisch nieuws te hulp schieten met nieuwe ondersteunende maatregelen. "De centrale banken moeten op een of andere manier weg van het ultraruime monetaire beleid, maar makkelijk zal dat niet zijn."

Gedaan met de koopjesjagermentaliteit

Voor de financiële markten verdwijnt daarmee een drijvende kracht. Het zorgde voor een koopjesjagersmentaliteit. Maar voor de komende jaren is een “buy-on the-dip”-mentaliteit  geen goede strategie volgens Pimco-cio Dan Ivascyn, econoom Joachim Fels en Andrew Balls, cio Global Fixed Income. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een beheerd vermogen van 1770 miljard dollar.

Dan Ivascyn

Voor hun klanten hebben zij voor de lange termijn dus weinig goed nieuws. Een paar lichtpuntjes zijn er wel, bijvoorbeeld aan de kant van de productiviteit. Zo is het mogelijk dat technologische vernieuwingen zoals 3d-printers of kunstmatige intelligentie eindelijk ervoor zorgen dat de productiviteit omhoog gaat.

Hogere lonen

Hogere productiviteit kan ook leiden tot hogere lonen, wat nog versterkt kan worden door een grotere nadruk op herverdeling van rijk naar arm. Zeker als dat begeleid wordt door meer investeringen in onderwijs hoeft dat niet slecht te zijn.

Het enige nadeel is wel dat dit ook leidt tot een hogere reële rente, wat gevolgen heeft voor beleggers in zowel vastrentende waarden als in aandelen.

Welke strategie

Wat is de strategie bij zulke veranderende omstandigheden? Voor Pimco betekent het de hoogste staat van alertheid; niet te veel eieren in één mandje leggen; en een grote focus op liquide kortetermijnbeleggingen, die makkelijk en snel verkocht kunnen worden. Hierdoor kunnen de portefeuilles mogelijk wel wat potentieel rendement mislopen.

Pimco verwacht overigens niet dat de inflatie en de rente enorm op zullen lopen in de toekomst. Integendeel, de evenwichtsrente zal nog lang laag blijven deels vanwege een combinatie van een wereldwijd spaaroverschot en hoge schulden. Dat is op zich gunstig voor obligatiebeleggers, maar zij moeten volgens Pimco wel rekening houden met meer volatiliteit.

De lage rente in het Westen is voordelig voor opkomende markten, die daardoor makkelijker en goedkoper aan kapitaal kunnen komen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente