Nieuws

Russische hattrick

Candriam over de positieve effecten van het aankomende WK voor de Russische economie.

Rusland is klaar voor de start van het WK. Maar wat betekent het toernooi voor de Russische economie? Hoewel het moeilijk is om een duidelijk beeld te krijgen van de echte economische winst geeft een evaluatie van voorgaande toernooien enige inzichten, schrijft Candriam.

"Duidelijk is dat politieke leiders menen dat het organiseren van zo een groot sportevenement resulteert in economische winsten op korte en lange termijn. Het is ook goed voor het imago, wat weer positief uitstraalt op het bedrijfsleven in het algemeen en het toerisme in het bijzonder." 

Niettemin is het volgens Candriam moeilijk om de economische voordelen op lange termijn van wereldwijde sportevenementen voor het organiserende land te meten. "De kortetermijnimpact is eenvoudiger te becijferen. Dat is deels een optelsom van  de uitgaven aan overnachtingen, extra winkelomzet, belastinginkomsten uit tickets etc."

Duurste WK

Het aankomende WK in Rusland wordt één van de duurste in de geschiedenis. De  geraamde kosten bedragen bijna 13 miljard dollar, waarvan 70% wordt gedekt door overheidsbudgetten. Van die 13 miljard werd meer dan 4 miljard geïnvesteerd in sportinfrastructuur (stadions) en bijna 7 miljard ging naar infrastructuur (upgrade van grote luchthavens, snelwegen en veiligheidsmaatregelen).

Tegen deze kosten staan ook inkomsten. De Russische economie zal direct profiteren van extra consumptie-uitgaven van de 3,5 miljoen mensen die tickets hebben gekocht. Vorige toernooien tonen aan dat de bezoekers van het WK tweemaal zoveel spenderen als gewone toeristen. 

Vorige toernooien tonen aan dat de bezoekers van het WK tweemaal zoveel spenderen als gewone toeristen.

De geraamde economische winst van het WK voor Rusland bedraagt ongeveer 0,2% tot 0,3%-punt van de jaarlijkse BBP-groei in 2018. Dat lijkt in lijn te zijn met de vorige WK's.

Langetermijnwinst

Het ramen van de potentiële winst op lange termijn is moeilijker. Rusland is echter redelijk optimistisch, rekening houdend met het toenemende toerisme in de jaren na het WK, toekomstige effecten van de verbeterde infrastructuur én de positieve effecten van meer sportende Russen, dus minder ziekteverzuim, dankzij betere sportfaciliteiten.

Een rapport over de verwachte economische impact van de Wereldbeker op de Russische economie spreekt over een groei van het totale BBP met 2% in de periode tot 2023. "Hoewel het moeilijk is om na te gaan of die voorspelling realistisch is, is het duidelijk dat het WK Rusland een betere sportinfrastructuur, beter openbaar vervoer en wellicht meer internationale toeristen zal bezorgen," aldus Candriam.

Bedenkelijk economisch profiel

Desondanks kent Rusland volgens Candriam een bedenkelijk economisch profiel. De economie blijft in hoge mate afhankelijk van olie- en gasprijzen (en -export) . Bovendien schaden de internationale economische sancties de economische groei.

In 2017 groeide de Russische economie met 2%. Voor de komende twee jaar wordt het iesje minder. Candriam staat niet te springen om in het land van Poetin te beleggen. "Hogere olieprijzen vormen een duidelijke steun voor de economie, maar verdere VS- of EU-sancties, geopolitieke risico’s en de afhankelijkheid van de grondstoffenuitvoer rechtvaardigen een behoedzame kijk op Russische belegginen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?