Nieuws

ABN Amro houdt vast aan beleggingskoers

Als de wereldeconomie een supertanker is, dan brengen de dreigingen van een handelsoorlog en de komst van een opstandige Italiaanse regering de wereldeconomie niet uit koers. Dat is de belangrijkste boodschap van ABN Amro voor de tweede helft van 2018.

Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligatiebeleggen ABN Amro Private Bank en lid van het beleggingscomité ABN Amro, en Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, presenteerden gisteren de outlook van ABN Amro.

Die outlook is niet heel verrassend. De moraal van het verhaal: Ja, er zijn tal van spanningen, die de beursvolatiliteit tussentijds kunnen opjagen, maar onderliggend gaat het gewoon de goede kant op met de wereldeconomie.

Dat is goed voor aandelen, maar niet goed voor obligaties. Daarmee houdt ABN Amro vast aan het beleggingsadvies van een half jaar geleden. De titel van de ABN Amro-outlook is niet voor niets: Nog steeds op koers.

Sterke wereldeconomie

Ralph Wessels: "China doet het heel goed. VS profiteert van het stimulerende beleid Trump. Europa kende in het begin van 2018 een tijdelijke dip, en zal de rest van het jaar, zich optrekkend aan China en de VS, bovengemiddeld groeien. Dat leidt alles bij elkaar dit jaar tot een groei van de wereldeconomie met 3,9%."

"Volgend jaar wordt het iets minder: 3,5% groei. De goede economische gang van zaken is genoeg reden voor centrale banken om te verkrappen, waarbij de ECB niet voorop zal lopen. In maart 2019 stopt de ECB met opkopen. Pas vanaf september volgend jaar krijgen we de eerste van twee renteverhogingen."

raex

Mary Pieterse-Bloem: "Veel van de huidige rumour is politiek. Deze onrust zal volgens ons niet het brede economische plaatje veranderen. Dat plaatje bestaat uit gesynchroniseerde groei in de wereld met een licht stijgende inflatie."

"Wij waren licht overwogen aandelen, en daar houden we aan vast. Ook zien wij geen reden de sterk onderwogen positie in obligaties aan te passen."

Mary Pieterse-Bloem

Beurstop twee jaar weg

Ralph Wessels: "We zitten nog niet op de top van markt. Dat kan nog wel twee jaar duren. De aandelenmarkt is op dit moment niet langer extreem duur. De waardering zit in de buurt van het langetermijngemiddelde. Onderwijl is de winstgevendheid dit jaar nog dubbelcijferig, om volgend jaar terug te lopen naar iets minder dan 10%."

"Voorlopig houden we dus een voorkeur voor aandelen, waarbij wij geen regiovoorkeur hebben. We zijn positief over de sectoren luxe goederen en diensten, energie, en industrie. In defensieve sectoren zitten we onderwogen.

Ralph Wessels

Uit Europese bedrijfsobligaties

Mary Pieterse-Bloem: "Voor de komende tijd verwachten wij hogere rentes. Dat is altijd moeilijk voor obligaties, zeker omdat de coupons zo laag zijn. De top voor de Amerikaanse tienjaars ligt rond de 3,20%. Voor Europa ligt die top lager, 2,5%, maar zal het ook langer duren totdat die wordt bereikt. Pas als in Europa de inflatie stijgt, komt de ECB in actie."

"Lange tijd zaten we sterk overwogen in Europese bedrijfsobligaties. Maar in deze fase van de economische cyclus zijn bedrijfsobligaties niet langer aantrekkelijk. Daarvoor zijn de risicopremies te laag en de leverage van de balans te hoog. Daarbij komt nog dat de ECB minder bedrijfsobligaties zal opkopen. Ook dat is een reden waarom wij wat winst hebben genomen op onze Europese posities." 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ralph Wessels: "We zijn positief over vastgoed. Stabiel stijgen de huurinkomsten en een mooi dividendrendement ondersteunen vastgoed. Voor olie, een andere alternatieve belegging, zit er dit jaar weinig prijsstijging in. Dat wordt anders in de komende jaren. Een tekort aan investeringen en een oplopende vraag duwen de prijs dan verder omhoog."

Italië: no problemo

Pieterse-Bloem: "We houden vooralsnog vast aan onze Italiaanse obligatieposities. We weten nog niet wat de nieuwe regering gaat doen. Maar wij verwachten niet dat Italië de EU gaat verlaten, dus het land zal zijn obligatieverplichtingen in euro's nakomen. De hoge yields gaan zich uitbetalen."

"Maar dat zal wel met de nodige beweeglijkheid gepaard gaan. Vervelend wordt het als Moody's Italiaanse obligaties in september zal afwaarderen tot buiten investment grade. Dat zou wel een schok geven. Italië is immers de grootste obligatiemarkt van Europa. Maar ook dat zal de richting van de wereldeconomie niet sterk kunnen beïnvloeden."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Geen handelsoorlog

Ralph Wessels: "Nee, wij verwachten niet dat de huidige handelsspanningen volledig escaleren. Want vooral de Amerikaanse consument zal dan de prijs betalen. De strategie van Trump bestaat er vooral uit om concessies van China te krijgen. Daar is ook wel wat voor te zeggen. De VS staat wel open voor Chinese bedrijven, maar omgekeerd is dat niet het geval."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?