Nieuws

Nederlandse vermogensbeheerders lopen achter met MiFID II

Uit onderzoek van Beleggingsmatch.nl en IEX.nl naar beleggingskosten en -rendementen blijkt dat bij aanbieders de MIFID II-kosten niet of beperkt beschikbaar zijn. Ook bij navraag.

Beleggingsmatch.nl heeft in samenwerking met IEX.nl onderzoek gedaan naar de kosten van beleggen. Uitgangspunt daarbij is een klant die niet naar zijn beleggingen wil omkijken. Het onderzoek richt zich daarom op dienstverleningen waarmee een klant eenvoudig zijn geld kan laten beleggen zonder zelf een beleggingsmix samen te stellen of deze bij te moeten houden.

Natuurlijk hebben zij berekend welke firma's de goedkoopste en het duurste beleggingsdiensten aanbieden, in beheer(profielen) en execution only. Dat kunt u hier allemaal lezen

Maar wat opviel en wellicht interessant is voor onze lezers is dat uit het onderzoek blijkt dat aanbieders achterlopen met MiFID II. Bij de meeste onderzochte aanbieders waren de MIFID II-kosten niet of beperkt beschikbaar bij navraag van de data.

Kosten en rendementen op lange termijn

De kosten zijn berekend conform de nieuwe Europese wetgeving MIFID II. Deze wetgeving zorgt ervoor dat meer kosten inzichtelijk worden. Dit zijn met name kosten voor het in- en uitstappen, transacties in de portefeuille en in de producten.

Voor alle aanbieders zijn de totale kosten berekend en de bijbehorende nettorendementen van de afgelopen tien jaar vergeleken. In het geval dat de aanbieder deze kosten nog niet inzichtelijk kan maken, moesten de onderzoekers aannames over deze kosten op basis van het marktgemiddelde.

In de strijd om de beste rendementen - ook onderdeel van het beleggingsonderzoek - komen twee aanbieders bovendrijven, namelijk ABN AMRO Begeleid Beleggen en de Gemaksfondsen van Fitvermogen. Over zeven jaar hebben beide aanbieders een rendement van 7,4% behaald per jaar in de periode 2011 tot en met 2017.

Wanneer er wordt gekeken naar de performance over drie en vijf jaar dan voert ABN AMRO de top 3 aan. ING behaalt over alle perioden een respectabele derde plaats.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen