Nieuws

Dividenduitkeringen naar nieuw record

Groeiende bedrijfswinsten, zwakke dollar en het Amerikaanse belastingplan stuwden mondiale dividenduitkeringen in het eerste kwartaal van 2018 naar een nieuw record. Ook de rest van het jaar ziet er volgens Janus Henderson Investors goed uit.

Dividendbeleggers hebben over dividend geen klagen. Vooral dankzij groeiende bedrijfswinsten en een zwakke dollar ging het totale wereldwijde dividend in het eerste kwartaal met 10,2% omhoog naar 244,7 miljard dollar, aldus de Janus Henderson Global Dividend Index.

Dit is meteen een nieuw mondiaal dividendrecord voor een eerste kwartaal. De Janus Henderson Global Dividend Index sloot het afgelopen kwartaal af op de recordstand van 174,2 punten. In vergelijking met 2009 lagen de wereldwijde uitkeringen vorig jaar bijna 75% hoger dan in 2009. Bekijk hier het gehele kwartaalrapport.

De totale dividendgroei over het eerste kwartaal overtrof de voorspelling van Janus Henderson, hoofdzakelijk omdat de Amerikaanse dollar over het kwartaal gestaag verzwakte, waardoor uitkeringen in andere valuta werden geconverteerd tegen een gunstiger wisselkoers. Onderliggend was de groei met 5,9% jaar-op-jaar exact in lijn met de verwachtingen.

Canada en de VS doorbraken het absolute kwartaaldividendrecord, terwijl ook een op de vier landen uit de index een nieuw record neerzette. Azië Pacific exclusief Japan was de enige regio die geen stijging noteerde.

Dat was niet te wijten aan magere economische omstandheden maar vooral het gevolg van scherp lagere bijzondere dividenden in Hongkong en dividendverlagingen in Australië.

Onderliggende dividendgroei is het grootste in de VS

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

 Op naar de 250 miljard dollar

Teken van vertrouwen

Ben Lofthouse, directeur Global Equity Income bij Janus Henderson Investors: “2018 is goed begonnen voor dividendbeleggers. De economische groei is krachtig en de winstgevendheid van bedrijven neemt toe. De contanten die daardoor ontstaan kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De versnelling in dividendgroei in de VS in het eerste kwartaal is een duidelijk teken van vertrouwen, mede gestimuleerd door de recente belastinghervormingen."

Voor 2018 verwacht Lofthouse een wereldwijde onderliggende dividendgroei van 6,0%. De totale groei is omhoog bijgesteld naar 8,5%, mede op basis van de verwachting dat de zwakke dollar zwak blijft. In deze opwaartse bijstelling is waarschijnlijk geen rekening gehouden met de dollarrally van de laatste weken.

Ben Lofthouse: "Het tweede kwartaal is voor de Europese dividenduitkeringen een belangrijk seizoen en veel meer bedrijven en landen dan in het eerste kwartaal zullen een bijdrage gaan leveren. Het economische herstel in Europa zal waarschijnlijk leiden tot een krachtige dividendgroei. Het effect van aandeelspecifieke kwesties was in Australië in het eerste kwartaal groter dan het over het hele jaar zal zijn. We zijn ook optimistisch over de dividendgroei in de opkomende markten en Azië. Wij denken dat beleggers in 2018 kunnen rekenen op een onderliggende dividendgroei van 6,0%, waarbij de groei vanuit elke regio ter wereld zal komen."

Ben Lofthouse van Janus Henderson

Rondje langs de regiovelden

Seizoensmatig maken de dividenden in de VS in het eerste kwartaal het leeuwendeel uit van de wereldwijde uitkeringen, omdat vrijwel elk Amerikaans bedrijf standaard een kwartaalbetaling uitkeert.

De onderliggende groei in de VS bedroeg 7,6%, waarbij het totale uitgekeerde bedrag een absoluut kwartaalrecord bereikte van 113 miljard dollar. Acht van de tien Amerikaanse bedrijven keerden jaar-op-jaar meer dividend uit. De sectoren technologie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg liepen voorop.

In Europa vinden over het algemeen relatief weinig dividenduitkeringen plaats in het eerste kwartaal. Deze werden bovendien gedrukt door een tragere groei van Zwitserse farmaceutische bedrijven en oliemaatschappijen. Door sterke Europese valuta steeg het totale Europese dividend in Q1 met 13,7%. Onderliggend was de groei slechts 3,9%.

De Japanse uitkeringen schoten onderliggend 8,2% omhoog tot een nieuw record. Zwaar weegt dit niet, want het eerste kwartaal is wat betreft dividenduitkeringen niet erg belangrijk voor beleggers.

Minder goed in Azië

De meeste dividendbetalingen in Japan vinden traditioneel plaats in het tweede en vierde kwartaal. Desondanks ondersteunt de dividendgroei in het eerste kwartaal de positieve verwachtingen van Janus Henderson voor de rest van het jaar.

Minder goed ging het in de belangrijke regio Azië Pacific zonder Japan. De uitkeringen daalden onderliggend met 3,1%. Deze dip is volgens Janus Henderson vermoedelijk tijdelijk. De meeste bedrijven in Hongkong handhaafden hun dividend of verhoogden het bescheiden.

Het totaal werd echter nadelig beïnvloed door scherp lagere bijzondere dividenden, terwijl in Singapore de uitkeringen onderliggend vlak waren. In Australië daalde het dividend doordat twee grote spelers (QBE en Tekstra) in het eerste kwartaal hun dividend verlaagden.

Het beeld voor de opkomende markten is enigszins verwarrend. De sterke dividendgroei in het eerste kwartaal werd voor 50% gedragen door de opname van nieuwe namen in de dividendindex van Janus Henderson. Ook speciale Braziliaanse dividenduitkeringen vertekenden het beeld.

Met een onderliggende groei van 2,0% was de dividendgroei in de opkomende markten gematigd. Lagere uitkeringen in India en Rusland temperden de groei. Voor 2018 hangt veel af van China. De dividenduitkeringen in dit belangrijke land waren in de afgelopen drie jaar vlak of zelfs dalend. Voor 2018 heeft Janus Henderson goede hoop dat de Chinese dividenden weer zullen groeien.

VS traditioneel grootste dividendbetaler in Q1

 

 

Tech blinkt ook uit als dividendbetaler

Ten slotte nog een korte blik op de dividendgroei per sector. Het is duidelijk welke sector sinds 2010 zijn aandeelhouders het meest heeft verblijd met dividendgroei en dat is de techsector. Ook in het eerste kwartaal van 2018 was de bijdrage van techbedrijven in de VS en Japan aan de mondiale dividendgroei aanzienlijk.

Acht van de tien aandelensectoren noteerden in Q1 onderliggende dividendgroei. Telecom, ooit een rijke dividendbetaler, presteerde wederom zwak. Voor dividendbeleggers in nutsbedrijven was het laatste kwartaal opnieuw eentje om snel te vergeten.

Tech rules

 

 

 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus