Nieuws

Herhaling ‘69 onwaarschijnlijk

1969 was het laatste jaar dat zowel aandelen als obligaties een negatief rendement opleverden. De kans is klein dat in 2018 hetzelfde gebeurt.

Alleen de ouderen onder u hebben herinneringen aan de zomer van 1969 toen het Maagdenhuis werd bezet, John Lennon en Yoko Ono besloten te logeren in het Amsterdamse Hilton Hotel en Bryan Adams zong over zijn onbezorgde jeugd.

Het waren de hoogtijdagen van de hippiebeweging, maar beleggers hadden weinig reden om te feesten. Want wat een beetje in vergetelheid is geraakt is dat 1969 ook het begin was van een lange economische crisis en dat het een rampjaar voor beleggers was. 1969 was namelijk het laatste jaar dat zowel aandelen- als obligatiekoersen daalden.

Sommige doemdenkers voorspellen dat 2018 of 2019 weer zo een jaar zou kunnen worden, waarbij een hoogconjunctuur plots omslaat in een recessie met hoge inflatie en negatieve rendementen op aandelen en obligaties, maar vermogensbeheerder BlackRock behoort daar niet toe.

Roet in eten

Het ontbreekt volgens BlackRock namelijk aan een essentieel ingrediënt, en dat is een echte inflatieshock. Die is in tegenstelling tot 1969 in geen velden of wegen te bekennen. BlackRock kan zich dus nog voorstellen dat de economie afkoelt en dat aandelen daar onder lijden. Mocht dat toch gebeuren dan hebben obligatiebeleggers reden om (stilletjes) te juichen, omdat de Fed en andere centrale banken dan onmiddellijk ophouden met verkrappen.

Er is in de ogen van BlackRock slechts een omstandigheid die voor alle partijen voor ellende zorgt en dat is een stevige handelsoorlog. Mochten de VS, Europa en China elkaar gaan bestoken met handelsbarrières en importtarieven, dan is het volgens BlackRock goed mogelijk dat de inflatie fors oploopt én de economie in elkaar zakt. Alleen onder die omstandigheden bieden obligaties geen dekking meer voor een crash op de aandelenbeurs.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus