Nieuws

Waarom de dollar nu wel stijgt

Wat maakt de dollar zo sterk? Waar blijft de opmars van de Amerikaanse munt steken? "1,15 is de max," denkt valutaspecialist Bart Hordijk bij Monex Europe.

Terwijl assetmanagers aan het begin van dit jaar rekenden op een dollar die ten opzichte van de euro eerder zou verzwakken dan versterken, gebeurde er in de afgelopen weken precies het omgekeerde. De dollar kabbelde de eerste maanden van 1,20 voor een euro naar 1,24 om vervolgens vanaf medio april flink meer waard te worden. Op het moment van schrijven, een maand later, noteert de euro nog maar 1,178 dollar. Waarom?

De stijgende rente van Amerikaanse staatsleningen wordt als dé reden genoemd voor de recente dollarrally. En inderdaad, de stijging van de Amerikaanse tienjaars en van de dollar lopen keurig parallel.

“Maar de Amerikaanse obligatierentes gaan al vanaf medio 2017 omhoog, dus dat kan niet de enige verklaring zijn voor de huidige dollarrally,” zegt Bart Hordijk, valuta-analist bij Monex Europe.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Meer aanbod Treasuries

Om de dollarstijging te kunnen begrijpen, is het volgens Hordijk belangrijk om te bepalen waarom de Amerikaanse rente is gestegen, waarbij de tienjaars Treasuries overigens geen enkel probleem had de magische 3%-grens te doorbreken.

Hordijk stelt vast dat het met de Amerikaanse schuldpositie de verkeerde kant opgaat. "Volgens projecties van het Congressional Budget Office zal het Amerikaanse begrotingstekort in 2019 en 2020 uitkomen op 4,6% van het bbp. Gaat de VS op deze weg door, dan is het Amerikaanse schuldquotum in 2023 even groot als die van Europees zorgenkind Italië."

Terwijl de Amerikaanse schuldenberg hoger wordt, neemt de balans van de Fed af. Daarnaast neemt ook China afscheid van een deel van zijn Amerikaanse obligatiereserves. Hordijk: "De trend is duidelijk. Er zijn minder potentiële kopers van Amerikaanse schulden, terwijl het groeiende begrotingstekort het aanbod juist zal vergroten." Meer aanbod en minder vraag jaagt de rentes omhoog. Het is een logische economische wetmatigheid.

Bart Hordijk

Hordijk: “Volgens verschillende maatstaven was de euro aan het begin van dit jaar te duur. Daarnaast, als de rente in de VS veel hoger is dan in Europa, dan zullen beleggers hun geld eerder in de VS wegzetten. Hierdoor neemt de vraag naar de dollar toe, waardoor die meer waard wordt.”

Amerikaanse economie verrast

Toch is het niet vanzelfsprekend dat een hogere rente automatisch een munt duurder maakt. Meer schulden maken is niet de manier om een munt sterker te krijgen. Er speelt dus nog meer. Hordijk: "De stijging van de Amerikaanse rente is ook het gevolg van positieve economische factoren." Kort gezegd: de Amerikaanse economie doet het beter dan verwacht.

De Amerikaanse economie blijft maar positief verrassen

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Bij een snel groeiende economie hoort volgens Hordijk een stijgende inflatie, waarvoor obligatiebeleggers willen worden gecompenseerd. Sinds 2015 is de Amerikaanse inflatie duidelijk aan het stijgen. We zitten inmiddels boven de 2%.”

De gestage stijging van de Amerikaanse inflatie sinds 2015

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

ECB en Fed lopen verder uiteen

Toch kan ook de goede Amerikaanse economische gang van zaken niet de reden zijn waarom de waarde van de dollar plotseling begon te stijgen. De Amerikaanse economie floreert al jaren. Nog iets anders heeft het dollarsentiment doen draaien. Maar wat?

Hordijk wijst naar de FED en de ECB, waarvan de beleidsdoelstellingen nog verder uit elkaar zijn gaan lopen. “Terwijl de ECB terughoudender is geworden om zijn opkoopprogramma te beëindigen, zal de Fed dit jaar de rente waarschijnlijk vaker gaan verhogen dan verwacht. Niemand die nog gelooft dat de ECB in september zal stoppen met QE. Met de dalende inflatie in EU heeft de ECB geen enkele haast. In de VS is de situatie precies omgekeerd. Door de sterke economische data is de kans dat de Fed dit jaar de rente niet drie keer maar vier keer verhoogt gestegen tot boven de 50%.”

De kans dat de Fed dit jaar vier keer of vaker gaat verhogen is 57,9%

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

"Terwijl de ECB terughoudender is geworden om zijn opkoopprogramma te beëindigen, zal de Fed dit jaar de rente waarschijnlijk vaker gaan verhogen"

Dollar moet uiteindelijk wel verzwakken

Hoe nu verder? Hordijk ziet de dollar op de korte termijn verder aansterken tot maximaal 1,15 voor de euro. “Op een gegeven moment zal de ECB zijn beleid moeten aanpassen. Dat de Europese economie eerder in de cycle zit dan de Amerikaanse economie geeft meer mogelijkheden voor economische groei.” Beide ontwikkelingen helpen de euro omhoog.

Wat op de langere termijn de dollar kan schaden zijn de verslechterde Amerikaanse overheidsfinanciën. “Dat is de paradox,” zegt Hordijk. “Wat goed is voor de dollar op de korte termijn kan juist negatief uitpakken op de lange termijn. De Amerikaanse staatsschuld gaat flink omhoog door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven. Dat tekort moet een keer worden terugbetaald. Dat gaat de dollar raken.”

"Wat goed is voor de dollar op de korte termijn kan juist negatief uitpakken voor de lange termijn"

Geen Italiaanse zorgen

De situatie in Italië, waarbij de nieuwe populistische coalitie een dikke vinger opsteekt naar de Europese Commissie en de ECB, is volgens Hordijk geen reden van de recente verzwakking van de euro. “Volgens mij zal het niet zo een vaart lopen. De Griekse regering had ook een extreem programma maar moest uiteindelijk flink inbinden. Zo zal het in Italië waarschijnlijk ook wel gaan.”

Ten slotte weet ook Hordijk dat niets zo moeilijk is als het voorspellen van valuta-ontwikkelingen. “De verschillende modellen spreken elkaar vaak tegen. Als valutahandelaar probeer je alle factoren mee te nemen, maar uiteindelijk blijft het koffiedik kijken en vaar je deels op intuïtie. Als zes van de tien trades goed uitpakken, dan heb je het als valutahandelaar prima gedaan.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus