Nieuws

De zonnige vooruitzichten van de olie- en gasindustrie

Kunnen beleggers in fossiele energie nog profiteren van de gestegen olieprijs? Dat is de vraag die Optimix zich stelt en maar ook meteen beantwoordt.

De toenemende vraag naar olie weerspiegelt volgens Optimix Vermogensbeheer een wereldeconomie die op volle toeren draait. Maar naast de ontwikkeling van vraag en aanbod spelen er vele andere factoren die de prijsvorming op de oliemarkt beïnvloeden, zo laat het dumpen van de Irandeal door de Amerikaanse regering weer eens zien. Dat maakt de oliemarkt tot complexe markt om te volgen.

De oliesector is recentelijk weer tot leven gekomen, nu de prijs van een vat ruwe olie in een half jaar tijd met circa 25% is opgelopen, constateert Optimix. Belangrijkste reden van deze prijsstijging?

"Volgens data van de IEA (International Energy Agency) consumeerde de wereld eind 2017 meer dan 98 miljoen vaten olie per dag. De dagelijkse olieproductie bedroeg in 2017 ongeveer 96,7 miljoen vaten. De totale olieproductie blijft dus achter bij de olieconsumptie, waardoor er in 2017 werd ingeteerd op de olievoorraden. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren waarin door toenemende productie van schalieolie in Amerika de totale olievoorraad juist toenam." 

De prijstrend is duidelijk

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Minder aanbod

De kans dat het olie-aanbod drastisch toeneemt acht Optimix niet groot. "De trend in het aanbod van olie blijkt minder rooskleurig dan tot voor kort gedacht. Buiten de OPEC om is er alleen sprake van groei in de productie van Amerikaanse schalieolie."

Volgens de prognoses zal de productiegroei in de Verenigde Staten 1,5 miljoen vaten olie per dag bedragen eind 2018. In andere non-OPEC landen, zoals Canada, Noorwegen en Brazilië wordt het verwachte olieaanbod door analisten echter neerwaarts bijgesteld. Ook in het Midden-Oosten rijzen er problemen in het bewerkstelligen van productiegroei door telkens opdoemende geopolitieke spanningen.

Failliet Venezuela heeft meeste olie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Meer vraag

De verwachte daling van het olie-aanbod is natuurlijk geen probleem als ook de vraag naar olie daalt. Met de beloftes die zijn gemaakt in Parijs ligt dat voor de hand. Of zit het toch anders? Optimix: "Historisch bedraagt de jaarlijkse toename in de vraag naar olie circa 1,5 miljoen vaten per dag. In de jaren na de financiële crisis zakte de jaarlijkse groei terug tot 1,2 miljoen vaten per dag. Nu de wereldeconomie deze klap te boven is, trekt ook de groei in de vraag naar olie weer aan. In 2018 zal deze naar verwachting op 1,8 miljoen vaten per dag uitkomen."

De opwaartse bijstellingen in de vraag worden niet alleen veroorzaakt door een beter draaiende wereldeconomie, maar ook door een stijging van het welvaartsniveau en daarmee de olieconsumptie in Azië, en dan met name in India.

68 dollar is de ondergrens

De basis van de olieprijs is de marginale kostprijs. De marginale kosten zijn alle productie- en investeringskosten. In de huidige omgeving bedragen die kosten circa 55-60 dollar per vat. Vervolgens brengt de markt premies/kortingen in rekening voor tekorten dan wel overschotten op het gebied van voorraden en productie, alsmede eventuele premies voor zwaarwegende geopolitieke risico’s.

Een prijs van 68 dollar voor een vat olie lijkt Optimix gerechtvaardigd, maar dat de prijs hoger blijft bewegen, ligt voor de hand. De vermogensbeheerder verwacht dat niet alleen door aanhoudende productietekorten en sterk gereduceerde buffers (lees: slinkende voorraden) de olieprijs zal stijgen, maar dat ook het geopolitieke klimaat in het Midden-Oosten zal bijdragen aan een hogere olieprijs.

"Daarnaast is het inmiddels een publiek geheim dat Saudi-Arabië een olieprijs van minstens 75 dollar ambieert als het begin 2019 staatsoliereus Saudi Aramco (gedeeltelijk) naar de beurs wil brengen."

Koopwaardige oliemajors

En dan de hamvraag: zijn de olieprijsverwachtingen van Optimix reden om de beleggingsposities in oliebedrijven wel of niet uit te breiden? 

Door productiebeperkingen, verhoogde vraag en geopolitieke risico's denkt Optimix dat de olieprijs dit jaar verder zal stijgen. Op de langere termijn zal door aanvullende productie het aanbodtekort langzaam verdwijnen. Hierdoor zit er een plafond aan de prijsstijgingen en kan de olieprijs eventueel weer wat dalen. Voorlopig voelen de vermogensbeheerders van Optimix zich comfortabel bij hun huidige beleggingen in de olie- en gassector en overwegen zij eerder hun positie uit te breiden dan af te bouwen.

Lees hier de visie UBS van een hoge olieprijs op de markten

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen