Nieuws

ESG is allang geen niche meer

Beleggers denken nog steeds dat ESG-beleggingen een nichemarkt zijn. Niets is minder waar, zegt Robeco.

Duurzaam beleggen is alleen iets voor hipsters en de generatie geitenwollensokken: beleggers die geboren zijn met ofwel een gouden lepel in de mond of die juist elke vorm van luxe afzweren. Voor pensioenspaarders zijn sociaal-ethische beleggingen geen alternatief.

Dit is een van de meest hardnekkige vooroordelen die er bestaan over fondsen die handelen volgens ESG-criteria. En het is ook een van de vooroordelen die ver verwijderd zijn van de waarheid, vindt Robeco.

Negen vooroordelen

In het rapport The truth about sustainability investing: Fact-checking nine common ideas laat de vermogensbeheerder uit Rotterdam negen vooroordelen over ESG de revue passeren en een daarvan is dat duurzame beleggingen alleen geschikt zijn voor een klein clubje beleggers.

Maar in werkelijkheid wordt ESG allang omarmd door grote scharen institutionele en particuliere beleggers, van heel groot tot klein. Volgens Robeco is het inmiddels een industrie van honderden miljarden euro's.

Robeco heeft de ontwikkeling zelf van dichtbij meegemaakt bij de Zwitserse zusterorganisatie RobecoSAM dat al sinds de jaren negentig actief is op het gebied van duurzame beleggingen. Toen - begin jaren negentig - was ESG inderdaad nog een nichemarkt met een beperkt doel, namelijk alleen het uitsluiten van sociaal onverantwoorde beleggingen. Tegenwoordig bestaat duurzaamheid uit veel meer factoren.

Volwassen en divers

ESG is volwassen geworden wat er volgens de Global Sustainable Investment Alliance toe heeft geleid dat in Europa inmiddels meer dan 50% van alle beleggers belegt volgens duurzaamheidscriteria.

Het grootste deel van de beleggers werkt daarbij overigens nog wel altijd volgens het principe van uitsluiting van slechte bedrijven.

Dat kunnen bijvoorbeeld tabaksbedrijven zijn, vieze kolenproducenten of detailhandelsbedrijven die hun kleding in sweatshops laten maken. Maar het belang van een tweede en derde groep ESG-beleggers neemt snel toe.

70.000 miljard

Dat zijn beleggers die ESG-factoren inmiddels bij vrijwel elke portefeuillekeuze meenemen en het zijn beleggers die - bijvoorbeeld op aandeelhoudersvergaderingen - actief druk uitoefenen op bedrijven om hun beleid duurzamer te maken.

Al die groepen bij elkaar levert volgens de Verenigde Naties een beheerd vermogen van 70.000 miljard dollar op die wereldwijd volgens ESG-principes werken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus