Nieuws

Mythe van perfect werkende markten leeft voort

Na alle luchtbellen kan niemand zeggen dat effecten áltijd goed geprijsd zijn. Toch is de efficiënte-markthypothese niet dood.

De efficiënte-markthypothese (EMH) is voor veel beleggers reden om te kiezen voor een passief indexfonds in plaats van een actief gemanaged fonds. De EMH-theorie zegt feitelijk dat het in een markt met veel beleggers die allemaal dezelfde informatie delen heel moeilijk is om de beurs te verslaan. Aandelen, obligaties en andere beleggingen zijn dan namelijk altijd perfect geprijsd.

De realiteit is natuurlijk een andere. Niemand kan met droge ogen beweren dat de markt altijd perfect geprijsd is. Daarvoor hebben we de afgelopen decennia teveel luchtbellen zien opblazen en weer kapotgaan. Denk alleen maar aan de Azië-crisis eind jaren negentig, de dotcom-bubbel begin deze eeuw en de kredietcrisis negen jaar geleden. En dat zijn alleen nog maar de grote bewiijzen van marktinefficiëntie. Op sectoraal niveau komen imperfecties nog veel vaker voor.

Maar is daarmee de efficiënte-markthypothese ook gelijk dood? De auteurs van Bloomberg View nemen precies deze vraag onder de loep en komen tot de conclusie dat de theorie niet helemaal dood is, maar wel een flinke herziening nodig heeft.

Kortstondige imperfecties

Centraal in het artikel staan zogenaamde anomalieën. Zelfs de verdedigers van de EMH-hypothese ontkennen niet dat er momenten zijn dat aandelen en obligaties verkeerd geprijsd zijn. Het bestaan van deze anomalieën zijn ook door de wetenschap meermaals bewezen. Wat de verdedigers van EMH echter daar tegenin brengen is dat het vaak anomalieën zijn die pas achteraf worden herkend, en bovendien, zodra ze bekend zijn, ook direct verdwijnen doordat beleggers ze weghandelen. 

De meeste anomalieën bestaan in de ogen van de EMH-verdedigers dus maar kort. En voor de anomalieën die langer bestaan hebben ze een risicofactor bedacht. Zolang die risicofactor kleiner is dan de kosten die gepaard gaan met het zoeken naar anomalieën, blijft de EMH-theorie recht overeind.

Voor Bloomberg View is daarmee de kous nog niet af. "Er blijven gaten in de argumentatie van de verdedigers van EMH, op basis waarvan ze met recht zouden kunnen zeggen dat niemand de markt écht kan verslaan, en dat alle extra winst van actieve beleggers slechts een vergoeding is voor het nemen van extra risico.” Hoe meer anomalieën zich voordoen, hoe lastiger het wordt voor de EMH-verdedigers om hun theorie staande te houden.

Nieuwe theorie

Bloomberg View gaat ervan uit dat de EMH-hypothese uiteindelijk plaats zal maken voor een nieuwe theorie, die zal erkennen dat de markt een complex ecosysteem is dat bestaat uit duizenden imperfecties, die beleggers op de korte termijn talloze mogelijkheden geeft om winst te maken. Op de lange termijn is dat lastiger omdat de imperfecties telkens op andere plekken in de markt optredenen en omdat ze, zodra beleggers ze hebben ontdekt, weer verdwijnen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?