Nieuws

EMD is de sweet spot van de obligatiemarkt

Hoge rentes, weinig defaults, ondergewaardeerde valuta. Volgens Marcelo Assalin van NN IP ligt de markt van obligaties opkomende markten er steeds mooier bij. Maar dat vinden beleggers ook.

Beleggers steken steeds meer geld in obligaties opkomende markten, ook wel bekend als EMD. Volgens drie op de vier professionele beleggers zal de EMD-markt er de komende jaren nog beter bij liggen dan nu het geval is.

Maar liefst 72% van de professionele beleggers verwacht dat de vraag naar EMD verder zal stijgen. Zo blijkt uit een onderzoek van NN IP onder 108 professionele beleggers wereldwijd.

Volgens Marcelo Assalin is dit optimisme niet meer dan logisch. Assalin is hoofd EMD van NN IP en steekt zijn enthousiasme over de kansen van deze steeds groter wordende obligatiecategorie niet onder stoelen en banken.

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin van NN IP 

"Vanaf de lente van 2017 werd opkomende marktenschuld nog aantrekkelijker doordat de economische groei van de opkomende markten sterk herstelde. Inmiddels is de economische groei er aan het versnellen. De gemiddelde groei van de opkomende markten bedraagt iets meer dan 5%," becijfert de Braziliaan.

Wind mee

De verklaring voor deze nieuwste groeiversnelling is volgens Assalin een combinatie van vele factoren. Het is in eerste instantie een cyclisch herstel. Daarnaast profiteren de opkomende markten bovengemiddeld van de groei van de wereldhandel.

Daarbij blijft de inflatie laag, zodat de centrale banken in de opkomende markten ruimte hebben hun rentes te verlagen. Het herstel van de grondstoffenprijzen speelt veel van de opkomende landen natuurlijk ook in de kaart.

Assalin: "Het verschil in economische groei tussen de volwassen en opkomende landen bedraagt nu iets meer dan 2%, maar die gaat de komende jaren naar 3%. Ja, dat is meer dan gemiddeld. Jarenlang is de economische groei van de opkomende markten achtergebleven. Dat gat moet nog worden gedicht."

"Omdat we hier te maken hebben met een inhaalslag is het ook logisch dat de inflatie niet snel zal stijgen. Ook dat is een verschil met de volwassen landen, waar inflatie weer aan het toenemen is."

"Het verschil in economische groei tussen de volwassen en opkomende landen gaat de komende jaren naar 3%"

Goedkope valuta

Alle regio's van de opkomende wereld profiteren op hun eigen manier van het wereldwijde economische herstel. De sterkste groei is in Azië dat het grotendeels van de wereldhandel moet hebben. Landen als Brazilië en Mexico in Latijns-Amerika, maar ook Rusland natuurlijk, zien hun inkomsten stijgen door de gestegen olieprijs.

Afrika, dat ook meelift op het herstel van de grondstoffenmarkt, ontvangt de nodige steun van het IMF en van China, dat werk maakt van zijn One belt, one road-programma.


raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Daarnaast, en dat speelt volgens Assalin EMD-beleggers, ook in de kaart, zijn de meeste lokale valuta nog altijd ondergewaardeerd. Assalin: "Uitzondering zijn de Turkse lira en Zuid-Afrikaanse rand, die nog verder naar beneden kunnen."


raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Geen zorgen om VS

Enfin, EMD verkeert in de ideale situatie van dalende rentes en stijgende economische groei. Tenminste, als een flinke handelsoorlog geen roet in het eten gooit. Ook een sterke stijging van de Amerikaanse rente kan de vooruitzichten van EMD verslechteren.

Assalin: "Een verdere stijging van de Amerikaanse rente is niet mijn grootste zorg. Als de Amerikaanse korte rente richting 2% gaat, dan kan de tienjaars Treasuries 3,5% aantikken. Dat zal de Amerikaanse economie raken, waardoor de Fed vanaf 2020 zal ophouden met verkrappen. De recente stijging van de Amerikaanse 10-jaars is vooral een technisch verhaal is."

"Natuurlijk hopen wij dat er geen handelsoorlog uitbreekt tussen de VS en China. Daarmee zou de VS zich vooral in de eigen voet schieten. Vlak voor de belangrijke Amerikaanse mid-term verkiezingen is dat zeker geen goed idee. De terughoudende reactie van China stelt mij gerust. China is zeker niet uit op escaleren."

Vanaf 5,5%

Volgens Assalin zullen de kapitaalstromen naar de opkomende landen dus wel nog even aanhouden. Daarvoor zijn ook de rentes die opkomende marktenobligaties geven te aantrekkelijk. De rente van EMD in harde valuta bedraagt volgens Assalin thans gemiddeld 5,5%.

Die in lokale valuta geven een half procentje meer. Dan is er ook nog Frontier Markets Debt, dat Assalin tot het EMD-spectrum rekent, dat zelfs een gemiddelde yield van 6,5% kent. "Op basis van de economische situatie zouden de risicopremies van EMD eigenlijk lager moeten liggen dan nu," aldus Assalin.

"De risicopremies van EMD zouden eigenlijk lager moeten liggen"

 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Voorkeuren

Assalin is op dit moment het meest positief over frontier markets debt. "Deze landen profiteren het meeste van de groei van de wereldhandel en de stijging van de grondstoffenprijzen. 80% van deze landen zit in een IMF-programma, of krijgt grootschalige steun van China. Die Chinese investeringen moeten niet worden onderschat. De kosten van het eerder genoemnde One belt, one road-programma zijn, na inflatiecorrectie, zeven maal die van het Marshallplan. Het programma biedt aantrekkelijke financieringen en versterking van de infrastructuur."

Daarnaast verwacht Assalin ook dat EMD in lokale valuta de komende jaren zal floreren. Beleggers ontvangen niet alleen de hoge rente, maar hebben ook uitzicht op een fraai valutarendement.

Dat Assalin een voorkeur heeft voor het meest risicovolle EMD-papier komt mede omdat de defaultpercentages in de EMD-markt volgens hem erg laag liggen. En gaat het mis, dan komt er volgens hem veel geld terug.

"In de laatste 30 jaar ontvingen beleggers in opkomende markten staatsobligaties, mede dankzij de schuldhulp van het IMF, 75 cent voor elke dollar. Voor bedrijfsobligaties lag dat percentage met 37% veel lager, maar het is wel meer dan beleggers in Amerikaanse high yield-obligaties ontvingen. Dat was 31% van de inleg." 

Risico nemen betaalt zich uit

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Valse perceptie

Ondanks de sterke vooruitzichten van EMD zijn er nog genoeg beleggers die er weinig voor voelen om veel geld naar EMD te alloceren. Twee redenen houden beleggers volgens Assalin tegen. Beide redenen worden door hem niet gedeeld. De eerste reden is de gedachte dat EMD uiterst risicovol is. "Dat is een verkeerde perceptie, mede in de hand gewerkt door home bias. Ver weg is gevaarlijk."

Ook bestaande liquiditeitsangsten zijn volgens Assalin niet terecht. "Ja, de EMD-markt is niet zo groot als de Amerikaanse obligatiemarkt, maar zowel de opkomende staatsobligaties en opkomende bedrijfsobligaties is elk meer dan een biljoen dollar groot. Liquiditeit genoeg. Dat geldt met name voor obligaties in lokale valuta."

Met de liquiditeit van obligaties uit de frontier markets is het minder goed gesteld. Als alle beleggers naar de uitgang rennen, dan kunnen de verliezen hard oplopen. Maar een dergelijke stampede wordt door Assalin voor de komende tijd niet verwacht. Pas in 2020 rekent hij op een vertraging van de groei van de wereldconomie.

 

raex

 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus