Nieuws

ESG steeds belangrijker voor EM-beleggingen

Beleggen volgens ESG-criteria was in opkomende markten lange tijd een ondergeschoven kindje. Nu niet meer.

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder grote natuurcatastrofe, corruptieschandaal of humanitaire ramp. Het wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat dit ook grote financiële gevolgen kan hebben. 

Volgens vermogensbeheerder Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) mag het dan ook geen wonder heten dat het beleggen volgens zogenoemde ESG-criteria (duurzaamheid, sociale aspecten en good governance) de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen.

Tussen 2012 en 2016 is het vermogen dat wereldwijd wordt belegd volgens deze criteria gegroeid van 13,26 miljard dollar naar 22,9 miljard dollar, een trend die nog extra werd versterkt door de opkomst van de millennials, de generatie mensen geboren in de jaren '80 en '90, die meer dan gemiddelde waarde toekent aan duurzaamheid.

Inhaalslag

Voor zowel bedrijven als de vermogensindustrie was dat een uitdaging en kans tegelijk, die heeft geresulteerd in steeds meer en betere instrumenten om de ESG-criteria te toetsen. Een uitzondering vormden lange tijd bedrijven uit opkomende markten. Maar daar komt snel verandering in. 

De opkomende markten zijn volgens GMO namelijk bezig aan een razendsnelle inhaalslag. Steeds meer bedrijven uit opkomende markten zijn zich er van bewust dat het voor hen misschien nog wel belangrijker is om transparant te zijn dan bedrijven uit Westerse landen. In opkomende landen zijn de risico's van corruptie en natuuraschade immers groter.

Volgens GMO is er nu een breed spectrum van bedrijven. Sommige zijn qua transparantie zelfs beter dan bedrijven uit ontwikkelde landen. Anderen doen er helemaal niks aan. Voor beleggers is het van groot belang dit goed in kaart te brengen.

Landenrisico's

Er zijn niet alleen grote verschillen in de ESG-risico’s voor bedrijven, hetzelfde geldt voor landen. Kijk alleen maar naar de landbouw die in opkomende markten 8% van het bbp uitmaakt, terwijl dat in ontwikkelde landen maar 1% is. Drama's zoals grote droogte, orkanen of massale sterfte door monoculturen kunnen daardoor enorme macro-economische schade aanrichten.

In een GMO-analyse op landenniveau komt bijvoorbeeld China uit de bus als een land met een relatief laag ESG-risico, terwijl India, Indonesië, Vietnam en de Filipijnen veel grotere risico’s kent.

Het gaat daarbij overigens zeker niet alleen aan om schade in de landbouw, maar ook bijvoorbeeld door verschillen in de inkomensongelijkheid, de regels coor CO2-uitstoot, energieverbruik of veiligheidsvoorschriften op het werk.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen