Nieuws

Inflatie geen gevaar Eurozone, wel mogelijk in de VS

Hogere inflatieverwachtingen leiden in de VS tot vijf rentestappen in 2018 en 2019. In de Eurozone hoeft de ECB ondertussen niks te doen aan zijn ruime monetaire beleid.

De economische groei in de Verenigde Staten en de eurozone heeft in 2017 aan momentum gewonnen en ook voor 2018 zijn de vooruitzichten goed. Maar echt grote effecten op de inflatieverwachtingen heeft dat volgens het Duitse verzekeringsconcern en vermogensbeheerder Allianz niet.

Vooral in Europa blijft de inflatie laag, terwijl obligatiehouders in de VS wel rekening moeten houden met een iets groter inflatiegevaar. Dit stelt Allianz in het rapport: Inflatie risico’s? Gematigd, en meer in de VS dan de Eurozone.

Enige loondruk in de VS

In het basisscenario voor de VS gaat Allianz ervan uit dat de lage werkloosheid van even boven 4% zich langzaam gaat vertalen in hogere lonen en daarmee ook hogere consumentenprijzen. Tot nu toe heeft de sterke daling van de werkloosheid nauwelijks tot extra inflatie geleid, maar Allianz ziet dat nu geleidelijk veranderen. Dat geldt vooral voor de dienstensector, waar lonen de grootste kostenfactor zijn.

Van de consumentenprijsindex wordt een stijging verwacht tussen 2,25% en 2,5% in 2019. De economische groei bereikt dit jaar zijn hoogtepunt met 2,9% om vervolgens terug te vallen naar 2,4% in 2019.

De Federal Reserve zal op de hogere inflatie reageren met een aantal rentestappen. In het basisscenario gaat Allianz uit van drie stappen dit jaar (inclusief de renteverhoging eerder dit jaar) en twee in 2019.

Olieschok

Grote schokken op de obligatiemarkt blijven echter uit. Voor een tienjarige treasury gaat Allianz in het basisscenario uit van 3,5% tegen even onder 3% nu.

Er is wel een grote maar. Allianz gaat in zijn basisscenario uit van een relatief stabiele olieprijs van rond de 60-65 dollar per vat. Mocht de olieprijs oplopen, bijvoorbeeld door politieke spanningen, tot rond de 90 dollar, dan heeft dat ook effect op de inflatieverwachtingen.

De Fed kan zich dan volgens Allianz genoodzaakt voelen de rente met 50 tot 75 basispunten extra te verhogen. Voor de obligatiemarkt zijn de gevolgen daarvan echter gering, omdat ook de kans op een recessie toeneemt.

Europese werkloosheid

In de eurozone is het beeld heel anders. Ook daar trekt de economische groei aan tot 2,3% in 2018, maar van een normalisatie van het rentebeleid van de ECB is echter nog geen sprake.

De ECB zal de markt volgens Allianz nog een hele tijd blijven ondersteunen met obligatieaankopen en een rente van 0%. De ECB kan dat ook doen omdat de inflatieverwachtingen veel geringer zijn dan in de VS, zelfs bij een hogere olieprijs.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de nog altijd hoge werkloosheid van 8,6% in de eurozone. Allianz verwacht wel die in 2018 en 2019 naar beneden komt, waardoor de lonen iets zullen oplopen, maar tot hoge inflatie zal dat niet leiden.

In het basisscenario gaat Allianz uit van 1,5% inflatie in de eurozone. En als de olieprijzen stijgen wordt het meer. Maar het blijft onder het kritische niveau van 2% voor de ECB. Op de obligatiemarkt zal dit zich vertalen in een licht oplopende rente voor tienjarige staatsobligaties. Het effectief rendement op de Duitse Bund kan richting de 1,5% gaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen