Nieuws

Beleggers hongerig naar particuliere schulden

De markt voor private debt zit in de lift. Steeds meer institutionele beleggers en family offices willen, enigszins gehinderd door de opgelopen waarderingen, een portie private debt in de portefeuille.

Beleggingsfondsen, gespecialiseerd in niet-beursgenoteerde bedrijfsschulden, zien de hoge prijzen voor private debt als de grootste uitdaging van 2018. Het vinden van goede beleggingsmogelijkheden in private debt is volgens 45% van de beleggingsfondsen nu een stuk moeilijker dan 12 maanden geleden, terwijl slechts 3% het gemakkelijker vindt geworden.

Dit blijkt uit de Private Debt Fund Manager Outlook van onderzoeksbureau Preqin, waarin 94 private debt fondsmanagers werd gevraagd naar hun mening over alle zaken die spelen in deze industrie.

Meer concurrentie

In het onderzoek, dat eind vorig jaar werd uitgevoerd, geeft 49% van de ondervraagde managers aan hoge waarderingen als het grootste probleem te zien voor 2018. Kort daarop gevolgd door de “deal flow”, wat volgens Preqin te maken heeft met een groeiende concurrentie op de markt voor particuliere schulden.

Steeds meer fondsmanagers zijn namelijk de laatste jaren deze activaklasse binnengetreden met als gevolg dat het steeds lastiger wordt nog private debt te vinden van hoge kwaliteit. 

Van de deelnemers aan het onderzoek geeft maar liefst 70% aan dat de concurrentie bij het zoeken naar private debt is toegenomen, waarmee de trend van een jaar eerder doorzet, want ook in de outlook voor 2017 gaf 55% aan dat de concurrentie was gestegen.

Kansrijke regio's

Een van de meest positieve uitkomsten van het onderzoek is dat de interesse van institutionele beleggers voor private debt gestaag toeneemt. Meer dan drie kwart van de respondenten geeft aan dat beleggers meer behoefte hebben aan private debt in de portefeuille, terwijl slechts 5% een daling ziet. Vooral bij family offices zit de belangstelling voor private debt in de lift.

Noord Amerika blijft volgens de ondervraagden de regio met de beste kansen voor de komende 2 jaar, gevolgd door Europa en Latijns-Amerika.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen