Nieuws

Beleggers wensen meer openheid adviseurs

Het vertrouwen van beleggers, retail en institutioneel, in financiële dienstverleners zit in de lift. Meer regels zijn niet gevraagd, maar wat is wel nodig om de tevredenheid hoger te krijgen?

Het vertrouwen van beleggers in fondsmanagers en financiële adviseurs zit in de lift, maar het kan nog beter. Winst valt vooral te behalen op het gebied van meer transparantie.

Beleggers willen onder andere meer openheid over beheerskosten en eventuele belangenconflicten. Dit blijkt uit een nieuwe wereldwijd onderzoek naar vertrouwen in de beleggingsindustrie door het CFA Institute.

Het CFA Institute ondervroeg voor de Global Survey on the State of Investor Trust 2018 retailbeleggers met een vermogen van meer dan 100.000 dollar en 829 institutionele beleggers met meer dan 50 miljoen dollar onder beheer.

Reden tot tevredenheid

President Paul Smith van het CFA Institute zegt dat er in ieder geval reden tot tevredenheid is, want terwijl de reputatie van de beleggingsindustrie onder het grote publiek nog altijd laag is door de financieel economische crisis, zit de stijgende lijn er bij professionele beleggers al een paar jaar in.

"Tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis zegt twee derde van de institutionele beleggers dat het financiële systeem afdoende gereguleerd is en slechts 10% van de retail beleggers zegt het oneens te zijn met de stelling: “Ik heb een goede mogelijkheid om winst te behalen door te beleggen in financiële markten”, aldus het rapport.

"Volgens twee derde van de institutionele beleggers is het financiële systeem inmiddels voldoende gereguleerd"

Opvallend is dat vooral jongere beleggers, de millennials, veel vertrouwen hebben in de huidige financiële dienstverlening. Bij de 25-34 jarige is het vertrouwen 55%, terwijl dit bij de baby-boomers 40% is. Bij institutionele beleggers is het vertrouwen met 70% nog hoger. Alleen hedge funds wantrouwen zij wat meer.

Beheerskosten en belangenconflicten

Er zijn echter ook punten van zorg. Zo is er vooral bij retailbeleggers een groot gat tussen hun verwachtingen over wat beleggingen moeten opleveren en wat er in de beleggingsindustrie zelf wordt verwacht over de rendementen.

Verder geven zowel retaibeleggers als institutionele beleggers aan dat zij actie verwachten op het gebied van transparantie en veiligheid. De retailbeleggers zijn wat dit betreft nog iets meer uitgesproken.

84% van de particuliere beleggers zegt volledige openheid te wensen over fees (beheerskosten), 84% wil dat er zorgvuldig wordt ongesprongen met persoonlijke gegevens en 80% wil openheid over belangenconflicten. Van de particulieren vindt respectievelijk slechts 48%, 55% en 43% dat de industrie voldoende aan deze wensen tegemoetkomt.

Normen en waarden

Bij instituten liggen die cijfers dichter bij elkaar. Hun topprioriteit is vooral vertrouwelijke omgang met gegevens (82%). De tevredenheid hierover blijft steken op 74%. Bij de openheid over fees vindt 79% dit wenselijkheid versus 71% tevredenheid.

Verder geven instituten aan veel waarde te hechten aan ethisch gedrag van financieel adviseurs (79%) en dat zij goed hun best doen om zich te verdiepen in de specifieke behoeften van hun klant (79%). Het vertrouwen in deze beide zaken ligt op resp. 73% en 70%.

Robot versus mens

Opvallend aspect van het rapport is tenslotte dat beleggers vooralsnog weinig vertrouwen hebben in robo-advies, maar dat wel verwacht wordt dat dit de komende jaren verandert.

Van de retailbeleggers zegt 72% eerder te vertrouwen op het advies van een mens dan van een computer. Maar 48% zegt dat dit over drie jaar wel eens anders kan zijn, en dat er dan ook meer behoefte zal bestaan aan technische hulpmiddelen bij hun beleggingsbeslissingen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus