Nieuws

Deutsche AM: Grote vraag naar floating rate notes

Deutsche AM zag de vraag naar floaters vorig jaar verdrievoudigen. Deze obligaties profiteren niet alleen van hogere rentes maar bieden ook nog eens een extra premie.

Stijgende rentetarieven hebben een negatieve impact op de obligaties die beleggers momenteel in portefeuille houden. Nieuw uitgegeven obligaties bieden een hogere coupon dan bestaande, waardoor de koersen van die laatste zakken. Als ze voor het einde van de looptijd verkocht worden, bestaat er risico op verlies.

Obligaties met een vlottende rente, ook wel bekend als floating rate notes of floaters voorkomen dit effect. Dit stelt Christian Reiter, portfolio manager floating rate notes bij Deutsche AM: "Floaters worden gekenmerkt door het rentetarief dat gedurende de looptijd kan veranderen, al naar de marktomstandigheden. Doorgaans zijn ze gekoppeld aan een marktrente, zoals de Euribor.

Ofwel, als de rente stijgt, dan gaat de coupon van floaters mee met het nieuwe rentetarief. Bovendien bieden ze ook nog eens een premie die afhangt van de kredietwaardigheid van de emittent en van de resterende looptijd. Terwijl een floater het renterisico voor een groot deel ondervangt, kan de premie wat extra outperformance bieden. Op die manier kan een return-premie deels de lage rentevoeten compenseren.

Sterke vraag

Beleggers zien de voordelen van floaters inmiddels ook. Voorsorterend op een verkrappende ECB is de vraag naar floaters volgens Deutsche AM in het voorbije jaar verdrievoudigd.

Met een volume van 10 miljard euro is het Deutsche Floating Rate Notes een van de grootste, actief beheerde floaterfondsen in Europa. Dat maakt het fonds voor institutionele beleggers aantrekkelijk. Het fonds kan transacties tot 50 of 100 miljoen euro aan.

Bij de selectie van de kredietpremies kijken de beheerders van het fonds vooral naar obligaties met een resterende looptijd tot vijf jaar. Omdat het fonds voor minstens 95 procent belegd is in obligaties met een goede of zeer goede rating, voornamelijk in financiële obligaties, maar ook in bedrijfs- en in mindere mate staatsobligaties, is het kredietrisico beperkt. Obligaties die niet in euro noteren, worden gehedged tegen valutarisico.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Duurzaam beleggen