Nieuws

De forse winstimpact van hogere CO2-prijzen

Schroders heeft een model ontwikkeld dat de toekomstige winstontwikkeling van bedrijven meet als ook CO2-prijzen de lucht ingaan.

De Britse vermogensbeheerder Schroders heeft het zogenaamde Carbon Value at Risk-model ontwikkeld, afgekort tot Carbon VaR. Dit model helpt beleggers beter te beoordelen welke risico's hogere CO2-prijzen met zich meebrengen voor bedrijven, bedrijfssectoren en beleggingsportefeuilles.

Uit analyse van Schroders blijkt dat de prijs voor de uitstoot van een ton CO2 verhoogd moet worden tot boven de 100 dollar om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot onder twee graden Celsius, zoals internationaal is afgesproken.

Uit het door Schroders ontwikkelde Carbon VaR-model blijkt dat bijna de helft van de beursgenoteerde bedrijven wereldwijd een winstdaling van meer dan 20% tegemoet kan zien als de CO2-prijs tot die honderd dollar stijgt.

Drie variabelen

Carbon VaR meet de impact van hogere kosten voor CO2-uitstoot op de winstgevendheid van een bedrijf op basis van drie variabelen: uitstoot, prijs en verandering in de vraag.

  1. De bedrijfskosten zullen evenredig stijgen of dalen met de totale CO2-uitstoot van het bedrijf zelf en haar toeleveranciers. 
  2. De verkooprijzen zullen naar verwachting stijgen om (een deel van) de oplopende kosten af te wentelen 
  3. De vraag daalt als gevolg van hogere prijzen, waardoor de bedrijfsomzet en ook de bedrijfskosten dalen

CO2-footprint zegt weinig

Veel beleggers kijken uitsluitend naar de CO2-footprint om de impact van hun beleggingen op het milieu te meten. De CO2-footprint van een bedrijf koppelt de CO2-uitstoot van het bedrijf aan zijn inkomsten of marktkapitalisatie.

Maar op deze manier wordt slechts een momentopname afgegeven. Het maakt niet inzichtelijk hoe hogere CO2-prijzen de winstgevendheid van een bedrijf in de toekomst zouden kunnen aantasten. 

Neem een vergelijking tussen Apple en Samsung. Hoewel de twee bedrijven min of meer dezelfde producten produceren en op de markt brengen, zijn de CO2-footprints heel verschillend.

Omdat Apple veel productie uitbesteedt en Samsung veel zelf produceert, is de footprint van Samsung vele malen hoger dan die van Apple. Maar voor het klimaat is dit volkomen irrelevant, omdat de CO2-uitstoot die gemoeid is met de productie en verkoop van Apple- en van Samsungproducten uiteindelijk vrijwel gelijk is.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen moet een belegger dus niet alleen kijken naar de CO2-uitstoot van het bedrijf zelf, maar ook naar die van zijn toeleveranciers. Die informatie is echter niet verwerkt in de CO2-footprint van een bedrijf.

Onbekende risico's

Carbon VaR maakt inzichtelijk op welke manier bedrijven hun inkomsten genereren en hoe hun winst zou veranderen als de CO2-prijzen fors zouden stijgen.

Beleggers die alleen de CO2-footprint als leidraad nemen voor hun beleggingsportefeuille, kunnen aan risico’s blootgesteld worden waarvan zij zich niet bewust zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus