Nieuws

Fundamentals zeggen niks over beursrichting

Economische groei en andere economische ontwikkelingen zeggen weinig over de richting van de beurs. Sentiment is veel belangrijker.

Op Wall Street zijn de meeste analisten het erover eens dat de beurscorrectie die in februari begon een goed moment is om aandelen bij te kopen, want zo roepen zij in koor: de fundamentals zijn goed. De economie groeit en bloeit, de werkloosheid is laag en dat alles bij een lage inflatie en rente. Het kan niet beter.

Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. De fundamentals zeggen heel weinig over de toekomstige richting van de beurskoersen, aldus de voormalige minister van Financiën van Chili Andrés Velasco in een opiniestuk voor Project Syndicate.

Psychologie

Velasco beargumenteert dat beleggers ten onrechte altijd op zoek zijn naar een fundamentele  oorzaak van een crash of een boom van aandelen. In de realiteiteit spelen psychologische factoren een veel belangrijkere rol.

Heel simpel gezegd zijn er volgens hem twee redenen om een aandeel te bezitten. Ten eerste vanwege de dividenduitkering. Ten tweede vanwege een koersstijging Het dividend is van die twee de fundamentele factor. Rekenen op een koersstijging heeft daarentegen vooral te maken met geloof, ofwel sentiment. Zowel wijzigingen in het dividend als veranderingen in het geloof kunnen grote koersbewegingen teweeg brengen.

Volgens Velasco heeft de geschiedenis genoeg perioden gekend waarbij  het aandelensentiment positief was, terwijl de fundamentals daar geen aanleiding voor gaven. Het is zoals econoom en politicus John Maynard Keynes zei: "Markt en economie kunnen jarenlang in disbalans zijn voordat de luchtbel barst."

Computerhandel

Velasco denkt dat computer gedreven handel de disbalans tussen fundamentals en sentiment verder heeft versterkt. In tijden van koerscorrecties wordt de volatiliteit extra opgejaagd door ingebouwde stop-loss elementen.

De vraag blijft natuurlijk of we ons nu moeten opmaken voor verdere koersdalingen. Velasco vindt dat moeilijk te beantwoorden. Hij wijst naar econoom en Nobelprijswinaar Robert Shiller die de Amerikaanse beurs historisch gezien peperduur vindt op basis van fundamentals, in dit geval de lange termijn koerswinstverhoudingen

Maar zoals gezegd, die fundamentals zegen dus niet zo veel. Maar zo waarschuwt Velasco, het zou wel heel dom zijn ze helemaal te negeren. Er komt namelijk vroeg of laat altijd een moment dat de aandelenkoersen terugschieten naar hun fundamentele waarde. Dat heeft de geschiedenis ook uitgewezen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen