Nieuws

Een beter pensioen met meer alternatives

Pensioenfondsen hebben relatief weinig vastgoed, hedgefondsen, private equity en infrastructuur in hun portefeuille. Dat mag best wel wat meer zijn. Tenminste, als de risico-opslag voldoende is.

PGIM, het voormalige Prudential Investment Management, adviseert elk pensioenfonds een deel van de effectenportefeuille in te ruimen voor alternatieve zogenoemde illiquide beleggingen zoals infrastructuur en private equity, maar het ideale percentage verschilt natuurlijk sterk per fonds, zo schrijft de consultant in een nieuw rapport.

Het levert extra rendement op en pensioenfondsen zijn de aangewezen beleggers in "illiquids" omdat ze het geld meestal op lange termijn nodig hebben. Maar ook zij hebben natuurlijk hun grenzen en kunnen niet onbeperkt illiquids opnemen.

Ideale mix

Om de ideale mix te bepalen heeft PGIM daarom een model ontwikkeld waarin onder andere de volgende factoren een belangrijke rol spelen. 

1. Allereerst is van belang hoe complex het product is waarin wordt belegd. Hoe groter de complexheid, des te groter het risico en hoe hoger het rendement moet zijn.

2. Beleggers moeten er rekening mee houden dat hun geld lang weg is, misschien zelfs wel een heel leven. Dat betekent dat er tegelijkertijd in andere dingen niet belegd kan worden. Daarvoor moet worden gecompenseerd.

3. Geen enkele belegger kan helemaal zeker zijn dat hij het geld niet nodig heeft. Hoe groter die onzekerheid des te groter moet de vergoeding zijn.

4. Gedurende de looptijd van een illiquide belegging kan er een crisis uitbreken die zelfs institutionele partijen aan het wankelen brengen en noodzaakt tot verkoop. Bij illiquide beleggingen is dat lastig, of zelfs onmogelijk. Ook daarvoor moet een opslag worden gevraagd.

Naast deze factoren geldt verder dat het ene pensioenfonds niet gelijk is aan het ander. Het ene fonds moet meer geld uitbetalen op de korte termijn dan het ander, en ook de zekerheid van de pensioenpremies kan sterk verschillen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie