Nieuws

Belastingplan helpt Amerikaanse economie niet vooruit

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting gaan Amerikaanse bedrijven volgens Goldman Sachs niet veel meer investeren, zoals eigenlijk de bedoeling was. De zakenbank toont zich in een recent uitgekomen rapport opvallend kritisch.

Goldman Sachs toont zich bijzonder kritisch over de recente belastinghervorming. "De groei wordt gefinancierd met een credit card." De kritiek komt niet helemaal onverwachts. Het rapport is geschreven door Jason Furman. Hij was de economische adviseur van voormalig president Barack Obama. Sindsdien is hij actief als econoom bij Goldman Sachs.

Het rapport is gebaseerd op de plannen die bedrijven bekend hebben gemaakt bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal. Daaruit blijkt dat bedrijven massaal kiezen voor de inkoop van eigen aandelen. Als de bedrijfsbeloftes worden waargemaakt, neemt de inkoop dit jaar met 22% toe. Maar terwijl de belastingdruk daalt van 28% naar 23% worden de investeringen met slechts 3% verhoogd.

Voor de winst per aandeel zijn de belastingplannen gunstig. Volgens Goldman Sachs gaat het om een stijging van de winst met 7%. Als er meer aandelen worden ingekocht zal de winst per aandeel verder oplopen.

Amerikaans tekort explodeert

Ook de Amerikaanse economie als geheel krijgt een zetje in de rug. Het nationale inkomen stijgt dit jaar met 0,7% extra als gevolg van de plannen, zo becijfert de bank. Het volgend jaar is dat 0,6%, waarna het effect wegebt.

De groei heeft wel een prijs. Het tekort op de begroting zal stijgen van 3% naar 5%. Net als met de schuld op de credit card kan ook de overheidsschuld onbeheersbaar worden. "Een tekort op de begroting van 3% is acceptabel," aldus de Goldman Sachs economen. "Dat is mogelijk niet het geval als het tekort naar 5% stijgt."

Het zijn vooral rijke Amerikanen die profiteren van de maatregelen en daarmee ook de producenten van luxe goederen en kunstveilingen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus