Nieuws

Duurzaamheid leidt tot begripsverwarring

Omdat er in de beleggingswereld geen eenduidigheid bestaat over duurzaamheid moeten beleggers vooral niet op een enkele duurzaamheidsscore vertrouwen.

Duurzaamheid is goed, vindt vrijwel iedere belegger. Er is minder eensgezindheid over hoe je het moet meten. Teminste, dat is het probleem waar Andrew Howard tegenaan loopt. Hij is hoofd sustainable research bij vermogensbeheerder Schroders. Howard constateert dat er van het begrip duurzaamheid geen eenduidige definitie bestaat. Geen wonder dus dat het verschillend wordt geïnterpreteerd.

De meeste internationale beleggers nemen duurzaamheidscriteria mee in hun belegginsoverwegingen. Het gaat dan om criteria die te maken hebben met economische doelstellingen, sociaal beleid en een deugdelijke corporate overnance.

Tal van onderzoeksbureaus trachten deze ESG-criteria te meten.  Morningstar kwam recent met de Sustainalytics Rating. MSCI heeft een eigen rating en Lipper is samen met wetenschappers van Princeton University bezig een eigen waarderingssysteem te ontwikkelen. De resultaten zijn erg verschillend.

Geen oplossing in zicht

 

Howard geeft het voorbeeld van het Amerikaanse bedrijf Ebay. Volgens de Morningstar rating presteert het bedrijf in het hoogste duurzaamheidskwartiel. Volgens de MSCI-criteria komt het bedrijf niet verder dan het laagste kwartiel.

Ofwel, duurzaamheidscriteria zijn niet eenduidig. Ze zijn niet juist of onjuist, zo stelt Howard, maar ze zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Een oplossing is volgens hem niet in zicht. "Zolang er geen duidelijke afspraken worden gemaakt over wat duurzaamheid nu precies is, zullen beleggers de diverse ratings naast elkaar moeten gebruiken. Ze doen er daarbij goed aan te realiseren wat de doorslag geeft bij de specifieke rating en kunnen dit dan gebruiken bij de uiteindelijke beleggingsbeslissing.

Conclusie: Zolang er geen bredere overeenstemming is over de definitie van het begrip moeten beleggers niet op één duurzaamheidsscore vertrouwen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus