Nieuws

Tien gevaren die de toekomst bedreigen

We willen u geen nachtmerries bezorgen, maar dit zijn de tien problemen die de wereld in de toekomst kunnen bedreigen.

Veel landen zijn nog niet of nauwelijks hersteld van de kredietcrisis uit 2008. Intussen doemen nieuwe crisissen op. Dit blijkt uit het World Economic Forum Global Risk Report 2018.

In een steeds complexer wordende en meer geïntegreerde wereld worden de risico’s alleen maar groter, zo blijkt uit het rapport. De tien bedreigingen op een rij: 

 1. Voedselcrisis
  Door de gevolgen van orkanen en overstromingen ligt een voedselcrisis op de loer. Dit kan tot economische stabiliteit en politieke chaos leiden. Dat kan weer oorlogen veroorzaken. Een wereldwijde crisis kan het gevolg zijn.
 2. Computers nemen de macht over
  De opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de controle op uitwassen op het internet verdwijnt. Het risico bestaat dat computers de macht over computers overnemen. Nieuwe regelgeving is noodzakelijk.
 3. Handelsoorlogen
  In diverse landen wordt geschermd met protectionistische maatregelen. Daardoor staat de wereldwijde handel onder druk. Dit kan tot minder werkgelegenheid leiden en kan de onvrede en roep om protectionistische maatregelen verder versterken.
 4. De democratie is in gevaar
  Politieke partijen zijn minder bereid om compromissen te sluiten. Het gebruik van geweld is de volgende stap. De rol van sociale media is zorgelijk.
 5. Onbemande boten vissen de oceanen leeg
  Dit kan zorgen voor het verdwijnen van diverse vissoorten. Dit kan de gemeenschappen bedreigen die van vis afhankelijk zijn.
 6. Nieuwe financiële crisis
  De laatste financiële crisis is nog niet eens echt voorbij, maar de volgende staat mogelijk alweer voor de deur. Het is de grote vraag of overheden en centrale banken opnieuw in staat zijn het gevaar te keren.
 7. De ongelijkheid groeit
  Delen van de wereld die achter dreigen te blijven moeten meer toegang krijgen tot nieuwe technologieën. Dit geldt vooral waar het gaat om biotechnologie en medicijnen.
 8. Een nieuwe oorlog breekt uit
  Niet met traditionele wapens, maar met aanvallen op de internetinfrastructuur. Ook hier is nieuwe internationale regelgeving noodzakelijk. Steeds meer landen en delen van landen vechten voor onafhankelijkheid. Er is meer samenwerking noodzakelijk, vooral waar het gaat om landen die discussies voeren over landsgrenzen.
 9. Ideniteitscrisis van landen
  Door vervagen van culturele en politieke rechten in landen, verliezen inwoners gemeenschappelijke waarden. Die zijn nodig voor samenwerking, identiteit en groei en het vreedzaam leven naast andere landen. 
 10. De cyberattacks komen nog een keer terug
  Ze kunnen ervoor zorgen dat het gebruik van het internet onmogelijk wordt gemaakt. Landen moeten de toegang tot het internet beter beschermen. Dit kan echter ook gaan onder het mom van protectionisme, met alle gevolgen van dien.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus